Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Nauk o Ziemi
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Reakcje chemiczne i fazowe na kontakcie pomiędzy materiału ogniotrwałymi i żużlem w materiale z XIX wieku.

10.02.2021 - 09:52 aktualizacja 15.03.2021 - 11:59
Redakcja: lukaszmalarzewski

Dotychczasowe badania żużli hutniczych po produkcji cynku wskazują na ich istotne zróżnicowanie pod względem zawartości Pierwiastków Potencjalnie Toksycznych (PPT), przede wszystkim Pb, As, Cd i Zn. Szczególnie duże ilości tych pierwiastków koncentrują się w odpadach zawierających fragmenty materiałów ogniotrwałych. Rozpoznanie procesów prowadzących do wzbogacania w PPT akurat tego typu materiału ma istotne znaczenie środowiskowe, gdyż z jednej strony pozwala wskazać materiał stanowiący największe zagrożenie emisją tych pierwiastków, a z drugiej może w przyszłości pozwolić na uniknięcie podobnych zjawisk.

Przeprowadzone badania zaowocowały kompletnym opisem tych procesów. Obejmuje on reakcje składników wsadu w postaci gazu i cieczy z materiałami ogniotrwałymi przejawiający się wzbogaceniem części materiałów ogniotrwałych w PPT, na drodze separacji gęstościowej, dyfuzji,  korozji materiałów ogniotrwałych, a finalnie krystalizacji faz o wysokich poziomach koncentracji Pb, As i Zn. Wyniki badań zostały opublikowane w czasopiśmie Minerals.

Mapping mikrosondowy obrazujący migrację pierwiastków ze wsadu piecowego (lewa strona) do materiałów ogniotrwałych (prawa strona).

Chemical and phase reactions on the contact between refractory materials and slags, a case from the 19th century Zn-Pb smelter in Ruda Śląska, Poland / Krzysztof Kupczak, Rafał Warchulski, Mateusz Dulski, Dorota Środek.// Minerals (Basel). – Vol. 10, iss. 11 (2020), art. no. 1006, s. 1-19

return to top