Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Nauk o Ziemi

Reżim lodowy zbiornika Kozłowa wskaźnikiem zmian termicznych otoczenia

23.02.2021 - 14:30 aktualizacja 15.03.2021 - 11:59
Redakcja: szczepansamulewicz

Członkowie zespołu badawczego „Hydrologia i użytkowanie wód” opublikowali na łamach czasopisma Water artykuł zatytułowany „Ice Regime of the Kozłowa Góra Reservoir (Southern Poland) as an Indicator of Changes of the Thermal Conditions of Ambient Air”.

Pomiary i obserwacje zjawisk lodowych w zbiorniku Kozłowa Góra prowadzone są nieprzerwanie od 1964 roku. Badania wykazały, że w latach 1964-2015 nastąpił spadek liczby dni z pokrywą lodową (o 8,6 dnia na dekadę) oraz spadek maksymalnej i średniej grubości lodu jeziornego (odpowiednio o 2,0 cm i 1,2 cm na dekadę). Ponadto zaobserwowano, że niewielka średnia głębokość i pojemność zbiornika znajdują odzwierciedlenie w szybkim tempie jego zamarzania, a położenie skutkuje dłuższym czasem występowania pokrywy lodowej oraz większą grubością i późniejszymi terminami topnienia lodu, w odniesieniu do jezior położonych w Polsce północnej.

Solarski, M.; Rzętała, M. Ice Regime of the Kozłowa Góra Reservoir (Southern Poland) as an Indicator of Changes of the Thermal Conditions of Ambient Air. Water 2020, 12, 2435. https://doi.org/10.3390/w12092435

Fig.1

Położenie Zbiornika Kozłowa Góra (A) wraz z planem batymetrycznym (B): 1 cieki i zbiorniki wodne, 2 – główne miasta

Fig 2.

Zmiany średniej temperatury powietrza w półroczu zimowym (XI-IV) w latach hydrologicznych 1964-2015 na stacji meteorologicznej Katowicach oraz wartości zimowego indeksu NAODJFM (D – grudzień, J – styczeń, F – luty , M – marzec): 1 – indeks NAODJFM, 2 – średnia temperatura powietrza, 3 – trend średniej temperatury powietrza.

Fig. 5.

Biploty RDA ilustrujące zależności między zmiennymi środowiskowymi a wybranymi parametrami fenologii lodu jeziornego zbiornika Kozłowa Góra i jezior Polski północno-wschodniej i północno-zachodniej: 1 – skorelowane zmienne, 2 – badane jeziora.

return to top