Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Nauk o Ziemi
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Czego o historycznym użytkowaniu beskidzkich polan nie mówią nam archiwalne mapy?

07.10.2021 - 11:24 aktualizacja 07.10.2021 - 11:26
Redakcja: lukaszmalarzewski

Historyczny zasięg pól uprawnych na śródleśnych polanach w Beskidzie Śląskim i Żywiecko-Kisuckim był większy niż wskazują na to archiwalne mapy. Taki wniosek płynie z badań przeprowadzonych przez dr. Michała Sobalę z Zespołu Badań Krajobrazu w ramach projektu Miniatura 3, sfinansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (nr grantu 2019/03/X/ST10/00775).

Badania polegały na porównaniu zasięgu pól uprawnych przedstawionych na austriackich mapach katastralnych z 1848 r. z zasięgiem typowych dla rolniczego użytkowania ziemi form rzeźby terenu (teras rolnych, miedz, kamiennych kopców i murków), odtworzonym na podstawie danych LiDAR i w trakcie kartowania terenowego. Porównanie to wykazało, że archiwalne mapy nie uchwyciły maksymalnego zasięgu pól uprawnych na polanach, co rzuca zupełnie nowe światło na kwestię historycznej struktury użytkowania ziemi w Karpatach Polskich.

Informacja o przeprowadzonych badaniach trafiła także na okładkę czasopisma „Journal of Mountain Science”: http://jms.imde.ac.cn/image/image_gallery?uuid=1bd7b58d-5e1e-4934-ad7b-b645a8ad27f0&groupId=21915&t=1628820061396

Sobala M (2021) Do historical maps show the maximal anthropopressure in the Carpathians?. Journal of Mountain Science 18(8).

https://doi.org/10.1007/s11629-021-6680-z

Opis przeprowadzonych badań na okładce czasopisma „Journal of Mountain Science”
Opis przeprowadzonych badań na okładce czasopisma „Journal of Mountain Science”
Antropogeniczne formy terenu związane z dawną uprawą ziemi: a) kamienny kopiec, b) kamienny murek, c) miedza, d) terasy rolne
Antropogeniczne formy terenu związane z dawną uprawą ziemi: a) kamienny kopiec, b) kamienny murek, c) miedza, d) terasy rolne
Liniowe antropogeniczne formy terenu związane z dawną uprawą ziemi odtworzone na podstawie numerycznego modelu terenu z wykorzystaniem różnych technik jego wizualizacji: miedze (czerwone linie) oraz terasy i kamienne murki (białe linie).
Liniowe antropogeniczne formy terenu związane z dawną uprawą ziemi odtworzone na podstawie numerycznego modelu terenu z wykorzystaniem różnych technik jego wizualizacji: miedze (czerwone linie) oraz terasy i kamienne murki (białe linie).
return to top