Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Nauk o Ziemi
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Tektoniczna i termiczna ewolucja pienińskiego pasa skałkowego (Karpaty Zachodnie) na podstawie danych strukturalnych i petrologii organicznej

04.01.2022 - 13:44 aktualizacja 04.01.2022 - 13:44
Redakcja: lukaszmalarzewski

Wspólny projekt badawczy pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republika Słowacką w ramach programu umiędzynarodowienie NAWA (Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej)

Tytuł projektu:

Tektoniczna i termiczna ewolucja pienińskiego pasa skałkowego (Karpaty Zachodnie) na podstawie danych strukturalnych i petrologii organicznej

Pracownicy Instytutu Nauk o Ziemi przy współudziale naukowców z Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie otrzymali finansowanie w konkursie NAWA na Wspólne projekty badawcze pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republika Słowacką. Koordynatorem projektu po stronie polskiej jest Magdalena Zielińska, zaś po stronie słowackiej Prof. Dušan Plašienka.

Cele projektu:

  1. a) rozwój współpracy bilateralnej pomiędzy słowackimi i polskimi instytucjami akademickimi; prowadzenie badań geologicznych na terytorium Pienińskiego Pasa Skałkowego,
  2. b) ocena czasu, sposobów i tempa pogrzebania (ang. burial depth) i późniejszej ekshumacji sukcesji osadowych oraz jednostek Pienińskiego Pasa Skałkowego,
  3. c) integracja metodyki badawczej stosowanej w analizie strukturalnej i petrologii organicznej w celu uzyskania modeli jurajsko-mioceńskiej ewolucji PPS jako kluczowego obszaru fałdowania i nasunięcia Karpat Zachodnich

Czas trwania projektu: 2 lata

Flaga Słowacji
return to top