Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Sztuk Plastycznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Galeria 36,6

O Galerii 36,6 O Galerii 36,6

Galeria istnieje od 2006 roku jako przestrzeń dla realizacji artystycznych projektów studentów Instytutu Sztuki Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Tę przestrzeń najaktywniej eksplorowali studenci ostatnich lat, którzy bronili tu swoje dyplomy artystyczne z zakresu malarstwa, grafiki, rzeźby czy fotografii. Ale nie tylko. Od początku jej istnienia organizowano tu ciekawe projekty artystów nie związanych z cieszyńskim ośrodkiem, wystawy pokonkursowe czy – jak w ostatnich latach – jednorazowe akcje artystyczne. Mogliśmy oglądać m.in. „Ceramiczne dialogi” – poplenerową wystawę kończąca Ogólnopolski Plener Ceramiki Artystycznej , „Błąd w grafice”, czyli wspólny projekt Pracowni Druku Wypukłego ASP w Katowicach i Koła Linorytników i Drzeworytników DEHA z Cieszyna, wystawę pokazującą prace finalistów „I Międzynarodowego Triennale Grafiki”, a ostatnio również prace „Międzynarodowej Wystawy Plakatu Posterrorism”.

Jak przyznają sami artyści, galeria jest wyjątkowo trudną do aranżacji przestrzenią, gdyż stanowi rodzaj przewiązki pomiędzy dwoma budynkami Uniwersytetu. Mimo to ma ona swój niepowtarzalny charakter. A przede wszystkim pozwala na wyjście ze wszystkimi projektami do szerszego grona odbiorców, którzy często z przypadkowych przechodniów stają się obserwatorami zjawisk artystycznych.

 

W 2017 roku opiekę nad Galerią 36,6 przejęli dr Marcin Urbańczyk wraz z grupą doktorantów Instytutu Sztuki UŚ w Cieszynie – Katarzyną Grudniewską, Grzegorzem Izdebskim, Michałem Klasikiem i Karoliną Sroką. Pragną przede wszystkim powrotu do pierwotnego profilu galerii, który wyznaczony był poprzez wystawy studentów cieszyńskiego Instytutu Sztuki. Planowane jest jednak poszerzenie działalności galerii o wystawy absolwentów Wydziału Artystycznego. Osoby odpowiedzialne za tę artystyczną przestrzeń liczą także na współpracę z innymi ośrodkami akademickimi i wzajemne prezentowanie twórczości studentów z różnych uczelni w kraju i za granicą.

Galeria 36,6 jest w szczególny sposób przychylna wszelkim studenckim inicjatywom. Otwiera drzwi dla malarstwa sztalugowego, grafiki warsztatowej, tradycyjnej rzeźby czy szeroko rozumianego projektowania graficznego. Ale nie tylko! Działania artystyczne – często niemieszczące się w klasycznych ramach wyznaczanych przez pracownie – mogą być realizowane pod czujnym (i niezmiennie czułym) okiem prowadzących zajęcia, po wcześniejszym ustaleniu terminów i ich zakresu z opiekunami Galerii. Chcemy, aby to 400 m2 posadzki i ponad 120 metrów ściany zaczęło pulsować twórczością, aby kreatywność przelewała się nieustannie przez tę przestrzeń, a studenckie talenty miały swoje miejsce do rozwijania artystycznych skrzydeł. Niewątpliwie Galeria 36,6 ma potencjał stania się miejscem zaciekłych dyskusji, a także konfrontacji poglądów, gdzie sztuka będzie uczyła szerokiego myślenia.

Regulamin Galerii 36,6 Regulamin Galerii 36,6
 1. Galeria 36,6 jest przestrzenią wystawienniczą, w której prezentuje się przede wszystkim twórczość studentów i doktorantów.
 2. Eksponaty oraz wszelkie elementy ekspozycji znajdujące się w Galerii oraz działania artystyczne w niej prowadzone, należy traktować z poszanowaniem oraz dbałością, aby zapobiec ewentualnym zniszczeniom.
 3. Za działalność organizacyjną, kuratorską i promocyjną odpowiada zespół doktorantów, powołany przez Dyrekcję Instytutu Sztuki UŚ w Cieszynie. Za bezpieczeństwo eksponatów w trakcie wystaw odpowiada jednostka zajmująca się ochroną obiektu.
 4. W skład zespołu odpowiedzialnego za Galerię wchodzą doktoranci Instytutu Sztuki UŚ w Cieszynie, a ich bezpośrednim przełożonym jest aktualny Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Promocji.
 5. Zespół zarządzający Galerią odpowiedzialny jest za:
  – wyznaczanie terminów i miejsca ekspozycji w obrębie Galerii,
  – prowadzenie i aktualizowanie harmonogramu wystaw,
  – budowanie programu Galerii w uzgodnieniu z przełożonym,
  – nadzorowanie montażu oraz demontażu wystawy,
  – koordynowanie projektów artystycznych,
  – realizację projektów artystycznych,
  – kształtowanie wizerunku oraz kierunku rozwoju Galerii,
  – opracowanie strategii promocji Galerii oraz wydarzeń w niej organizowanych,
  – opracowanie identyfikacji wizualnej oraz materiałów promocyjnych.
 6. Propozycje wystaw oraz terminów ich ekspozycji należy uzgadniać bezpośrednio z zespołem zarządzającym Galerią.
 7. Wszelkie działania oraz ingerencje w przestrzeni wystawienniczej należy uzgadniać z zespołem odpowiedzialnym za Galerię.
 8. Zespół odpowiedzialny za Galerię nie dostarcza materiałów niezbędnych do montażu i demontażu wystawy, nie zapewnia transportu prac, nie zapewnia pomocy fizycznej przy montażu i demontażu.
 9. W szczególnych wypadkach pkt. 8 nie ma swojego zastosowania.
 10. Obowiązkiem osób wystawiających swoje prace w przestrzeni Galerii jest pozostawienie jej w takim samym stanie jak przed ekspozycją. Usunięcie wszelkich uszkodzeń czy zabrudzeń ścian, posadzki i okien leży po stronie osoby korzystającej z Galerii.
 11. Istnieje możliwość odbycia studenckich praktyk studenckich w Galerii polegających na pomocy przy organizacji wystaw i wydarzeń artystycznych. W celu ustalenia terminów praktyk należy skontaktować się z zespołem zarządzającym.

 

Kontakt:

mgr Aneta Głowacka (harmonogramy)

mgr Grzegorz Izdebski

mgr Karolina Sroka (tel: 513 854 673)

mgr Marcjanna Wysocka

Kontakt z Galerią 36,6 Kontakt z Galerią 36,6

Kontakt z Galerią 36,6

Opiekę nad Galerią sprawują doktoranci:

 • mgr Aneta Głowacka
 • mgr Grzegorz Izdebski
 • mgr Karolina Sroka
 • mgr Marcjanna Wysocka

 

 

Formy kontaktu:

Preferowana forma kontaktu to poczta elektroniczna

return to top