Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
  • Français
Instytut Sztuk Plastycznych

Dyrekcja pionu dydaktycznego

Dyrektor kierunków studiów: Grafika, Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, Malarstwo i projekty interdyscyplinarne dr hab. Stefan Lechwar, prof. UŚ
stefan.lechwar@us.edu.pl


Hanna Grzonka

Zastępca Dyrektora kierunków studiów: Grafika, Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, Malarstwo i projekty interdyscyplinarne dr hab. Hanna Grzonka-Karwacka, prof. UŚ
hanna.grzonka@us.edu.pl


Rada Dydaktyczna kierunków studiów: Grafika, Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, Malarstwo i projekty interdyscyplinarne:

Przewodniczący – dr hab. Stefan Lechwar, prof. UŚ
Zastępca – dr hab. Hanna Grzonka-Karwacka, prof. UŚ

Członkowie:
dr hab. Tomasz Tobolewski, prof. UŚ
dr hab. Katarzyna Pyka, prof. UŚ
dr hab. Ryszard Solik, prof. UŚ
dr hab. Tomasz Kipka, prof. UŚ
dr hab. Katarzyna Handzlik-Bąk
dr hab. Beata Oelszlaeger-Kosturek, prof. UŚ
mgr Aneta Głowacka


Dyrektor kierunku studiów Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej dr Justyna Stefańczyk

Zastępca Dyrektora kierunku studiów Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej dr Wojciech Osuchowski

Rada Dydaktyczna kierunków studiów Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej

Przewodniczący rady – dr Justyna Stefańczyk
Zastępca przewodniczącego rady – dr Wojciech Osuchowski
prof. zw. dr hab. Małgorzata Łuszczak
dr hab. Kaja Renkas, prof. UŚ
dr Jarosław Korczak
dr Wojciech Osuchowski
dr hab. Tomasz Jędrzejko, prof. UŚ
dr hab. Kasia Kroczek-Wasińska, prof. UŚ (urlop)

return to top