Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Sztuk Plastycznych

Dyrekcja pionu dydaktycznego

Dyrektor kierunków studiów: Grafika, Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, Malarstwo i projekty interdyscyplinarne dr hab. Stefan Lechwar, prof. UŚ
stefan.lechwar@us.edu.pl


Hanna Grzonka

Zastępca Dyrektora kierunków studiów: Grafika, Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, Malarstwo i projekty interdyscyplinarne dr hab. Hanna Grzonka-Karwacka, prof. UŚ
hanna.grzonka@us.edu.pl


Rada Dydaktyczna kierunków studiów: Grafika, Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, Malarstwo i projekty interdyscyplinarne:

Przewodniczący – dr hab. Stefan Lechwar, prof. UŚ
Zastępca – dr hab. Hanna Grzonka-Karwacka, prof. UŚ

Członkowie:
dr hab. Tomasz Tobolewski, prof. UŚ
dr hab. Katarzyna Pyka, prof. UŚ
dr hab. Ryszard Solik, prof. UŚ
dr hab. Tomasz Kipka, prof. UŚ
dr hab. Katarzyna Handzlik-Bąk, prof. UŚ
dr hab. Beata Oelszlaeger-Kosturek, prof. UŚ
mgr Aneta Głowacka


Dyrektor kierunku studiów Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej dr Justyna Stefańczyk

Zastępca Dyrektora kierunku studiów Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej dr Wojciech Osuchowski, prof. UŚ

Rada Dydaktyczna kierunków studiów Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej

Przewodniczący rady – dr Justyna Stefańczyk
Zastępca przewodniczącego rady – dr Wojciech Osuchowski, prof. UŚ
prof. zw. dr hab. Małgorzata Łuszczak
dr hab. Kaja Renkas, prof. UŚ
dr Jarosław Korczak
dr Wojciech Osuchowski
dr hab. Tomasz Jędrzejko, prof. UŚ
dr hab. Kasia Kroczek-Wasińska, prof. UŚ (urlop)

return to top