Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Sztuk Plastycznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Pracownia komiksu

Logo pracowni
Logo pracowni

Nowo powstała (i w dalszym ciągu formująca swój kierunek działań) pracownia komiksu i sztuki narracji zajmuje się szeroko pojętą formą komiksu – szczególnie odłamem zaangażowanym społecznie, historyczno-fabularnym, powieścią graficzną, jak również formami pochodnymi, bazującymi głównie na rysunku klasycznym.

W ramach pobocznych zagadnień pracowni, studenci podejmują także próby tworzenia własnych scenariuszy, storyboardów, stykają się z zagadnieniami storytellingu, concept-artu w ćwiczeniach dotykających problemu konstruowania klarownej wypowiedzi, wręcz instruktarzu, jak również rozbudowanej, wielowątkowej grafice narracyjnej. Wartości rysunkowe i projektowe rozwijamy na równi z koniecznością reagowania na zjawiska kultury popularnej jak: film, gry komputerowe, komunikacja internetowa, memy czy literatura. Profil działań pracowni jest nie tylko odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy, ale i wyjściem naprzeciw oczekiwaniom studentów, dla których krótka opowieść narracyjna jest alternatywną formą wypowiedzi, często nieosiągalną w innych środkach wyrazu, tudzież klasycznych dziedzinach sztuki. Z wielką chęcią staramy się pobudzać studentów do tworzenia wypowiedzi wykraczających poza nurt tradycyjnego komiksu, wchodzących w wyższy wymiar sztuki narracyjnej, stanowiącej rozwinięcie możliwości intelektualnych, graficznych studenta cennych nie tylko z punktu widzenia przyszłego pracodawcy, ale i licznych wydawnictw (nie tylko komiksowych), oraz przeglądów i konkursów związanych z tym medium.

Powieść graficzna, ilustracja, rysunek i komiks to również dziedziny sztuki, które z kolei najbardziej interesują nas – prowadzących zajęcia, zdeklarowanych fanów tej formy wypowiedzi, wychowanych często przed erą komiksu cyfrowego, czy wszelkich blockbuster’owych realizacji hollywoodzkich. Kina adaptującego powieści komiksowe na zasadzie franczyzy – w formie produktów kultury masowej, której nie tyle chcielibyśmy się przeciwstawiać co kontestować czy komentować. Jesteśmy wciąż szczerze zainteresowani tym przejawem kultury wizualnej, która od swego zarania jest świadkiem i lustrem dla wielu kulturowych przemian XX i XXI wieku i stoi jakoby na pograniczu czwartego i trzeciego wymiaru – czasu i przestrzeni, pomiędzy animacją a obrazem, sztuką ruchomą a statyczną. Specjalizacje z jakich się wywodzimy – dr Marek Głowacki: techniki rysunkowe, mgr Karolina Sroka: projektowanie graficzne – wzbogacają spektrum działań pracowni Komiksu i Sztuki narracji. Ważną, jeśli nie najistotniejszą wartością pozostaje dla nas manualna sprawność rysunkowa, którą następnie adaptujemy na techniki cyfrowe, w dalszej części opracowując zagadnienia związane z wydawnictwem, publikacją czy drukiem. Z kolei powiązania literackie i narracyjne – poza grafiką wydawniczą – wnosi do pracowni Dyrektor Instytutu dr hab. Łukasz Kliś.

Link do fanpejdża pracowni: www.facebook.com/102-Komiks-i-sztuka-narracji-oraz-grafika-wydawnicza-103098381308561

Link do instagrama: https://www.instagram.com/pracownia102/

mgr Karolina Sroka – prace

Zestaw ilustracji do ciekawostek językowych dla kampanii “Ojczysty — Dodaj do ulubionych” prowadzona przez Narodowe Centrum Kultury w Warszawie od 2012 roku.

return to top