Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Sztuk Plastycznych

Pracownia ekslibrisu

PRACOWNIA BADAŃ NAD EKSLIBRISEM WSPÓŁCZESNYM

jest unikalną na skalę światową jednostką, w której studenci poznają teorię sztuki ekslibrisu oraz uczą się realizować autorskie małe formy graficzne. Działania pracowni obejmują szerokie spektrum od prac cyfrowych, kolażu, wycinanki, kaligrafii i liternictwa, aż po realizowanie chińskich pieczęci. W ramach pracowni gromadzona jest kolekcja współczesnego ekslibrisu z całego świata, co pozwala studentom na poznanie oryginalnych prac najwybitniejszych artystów.

W czasopismach branżowych w Niemczech oraz Belgii dokonania pracowni i wywodzące się z niej środowisko autorów określane bywają jako „Cieszyńska Szkoła Ekslibrisu”, a studenci pracowni odnoszą liczne sukcesy na przeglądach i konkursach sztuki na całym świecie, wielu absolwentów to dziś wyśmienici twórcy ekslibrisu o międzynarodowej renomie.

Pracownia współpracuje z analogiczną jednostką w Istambule oraz z uczelniami, instytucjami, muzeami, galeriami, artystami, kolekcjonerami i stowarzyszeniami z Polski i całego świata m.in. Niemiec, Cypru, Belgii, Rumunii, USA, Danii, Białorusi, Ukrainy, Rosji, Czech, Chin, Japonii.

Zespół pracowni tworzą dr hab. Krzysztof Marek Bąk prof. UŚ oraz dr Katarzyna Handzlik.

return to top