Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Sztuk Plastycznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

STUDIA STACJONARNE I i II stopnia

 

Studia gwarantują uzyskanie umiejętności i wiedzy wykwalifikowanego plastyka — twórcy, zdolnego do samodzielnego podejmowania wyzwań artystycznych i kreatywnego rozwiązywania różnorodnych zagadnień plastycznych, ze świadomością ich kontekstu artystycznego, kulturowego, cywilizacyjnego i społecznego. Ponadto kształcenie nakierunkowane jest na  kształtowanie świadomych odbiorców sztuki i designu potrafiących wyrażać uzasadnione opinie krytyczne oraz edukować innych w tym zakresie.

Podstawą programu kształcenia jest holistyczne kształtowanie umiejętności, wiedzy i kompetencji studenta w zakresie sztuki. Program wpisuje się w koncepcję kształcenia uniwersalnego, nie ograniczającego się ściśle do wybranej dziedziny — nawiązując tym samym do współczesnych koncepcji dydaktyki sztuki krajów zachodnich, ale również do bliskiej polskiej tradycji koncepcji korespondencji sztuk — „sztuki totalnej”. Pomimo wyodrębnienia konkretnych specjalności student jest gotowy do podejmowania wyzwań w szeroko rozumianym tzw. edu-arcie. Opracowany system edukacyjny pozwala na kształtowanie postaw studenta skupionych na dialogu, życzliwym rozpoznaniu partnerów, współdziałaniu i otwartości na różnice zdań, przekonań, poglądów. Pozwala w sposób pełny zidentyfikować siebie w kontekście sztuki – twórczości i społeczeństwa przy równoczesnym poczuciu wartości jaką stanowią odmienności. Edukacyjność  w sztuce musi zakładać kształtowanie w tolerancji i naczelnym przekonaniu o roli wartości etycznych.

Absolwent studiów II stopnia wyposażony jest w kwalifikacje pedagogiczne zgodne ze standardami kształcenia nauczycieli lub kompetencje umożliwiające podjęcie pracy menadżera sztuki. Absolwent jest przygotowany do podjęcia twórczej pracy zawodowej w charakterze animatora działań twórczych w ośrodkach i instytucjach kultury, sztuki i edukacji pozaszkolnej, w mass-mediach, oraz strukturach promocyjnych i reklamowych, i zależnie od wybranej ścieżki fakultatywnej, pojęcia pracy nauczyciela lub osoby związanej z biznesem.

Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji w ramach którego prowadzone są studia dysponuje bardzo dobrze przygotowaną bazą dydaktyczną ze specjalistycznymi pracowniami, w tym rozbudowanym zapleczem technicznym i aparaturowym, pracowniami ceramiki, szkła artystycznego, struktur wizualnych, projektowania, grafiki warsztatowej, grafiki cyfrowej, multimediów i fotografii, rysunku, malarstwa i rzeźby etc. oraz doświadczoną i wykwalifikowaną kadrą pedagogów o uznanym dorobku artystycznym i naukowym.

 

specjalności na I stopniu:

 • sztuki użytkowe,
 • sztuki piękne.

 

Perspektywy zawodowe:

 • przygotowanie do działalności plastyka, projektanta oraz edukatora sztuki,
 • przygotowanie do podjęcia szkolnej i pozaszkolnej działalności edukacyjnej, pracy w galeriach, muzeach, instytucjach kultury,
 • przygotowanie do prowadzenia działalności twórczej, uprawiania tzw. wolnego zawodu — artysty w ramach sztuk użytkowych,
 • przygotowanie do samodzielnego prowadzenia pracowni sztuk użytkowych (ceramika, szkło artystyczne—witraż, tkanina, grafika użytkowa) lub pracy w firmach o profilu artystycznym i rękodzielniczym,
 • studia zapewniają wszechstronne wykształcenie projektanta i artysty-humanisty zdolnego do podejmowania wyzwań współczesnego rynku pracy.

 

Szczegóły w załącznikach

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych I stopień

 

Informujemy, że widoczność kierunków artystycznych na stronie irk.us.edu.pl zostanie wznowiona najdalej do 2 lipca.

specjalności na II stopniu:

 • sztuki użytkowe z blokiem fakultatywnym menadżer sztuki lub pedagog sztuki,
 • sztuki piękne z blokiem fakultatywnym menadżer sztuki lub pedagog sztuki.

 

Perspektywy zawodowe:

 • przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela plastyki (pełne kwalifikacje nauczycielskie),
 • przygotowanie do wykonywania zawodu menadżera sztuki,
 • przygotowanie do podjęcia samodzielnej działalności edukacyjnej, pracy w galeriach, muzeach, instytucjach kultury,
 • przygotowanie do prowadzenia działalności twórczej, uprawiania tzw. wolnego zawodu artysty – projektanta w ramach sztuk użytkowych; do samodzielnego prowadzenia pracowni sztuk użytkowych (ceramika, szkło artystyczne – witraż, tkanina, sztuka przedmiotu, grafika użytkowa) lub pracy w firmach o profilu artystycznym i rękodzielniczym;
 • studia zapewniają wszechstronne wykształcenie projektanta oraz artysty-humanisty zdolnego do podejmowania wyzwań współczesnego rynku pracy oraz przygotowują do podjęcia studiów III stopnia (doktorat) w ramach sztuki.

 

Szczegóły w załącznikach

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych II stopnia

 

Informujemy, że widoczność kierunków artystycznych na stronie irk.us.edu.pl zostanie wznowiona najdalej do 2 lipca.

return to top