Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Sztuk Plastycznych

Pion naukowy

Dyrekcja pionu naukowego

Dyrektor Instytutu Sztuk Plastycznych dr hab. Łukasz Kliś, prof. UŚ
lukasz.klis@us.edu.pl


Zastępca Dyrektora Instytutu Sztuk Plastycznych dr hab. Adam Czech, prof. UŚ

RADA NAUKOWA

dr hab. Łukasz Kliś, prof. UŚ (przewodniczący, Dyrektor Instytutu)
dr hab. Adam Czech, prof. UŚ (Zastępca Dyrektora Instytutu)
prof. zw. dr hab. Jerzy Fober
prof. zw. dr hab. Witold Jacyków
prof. dr hab. Lech Kołodziejczyk
prof. dr hab. Krzysztof Kula
prof. dr hab. Elżbieta Kuraj
prof. zw. dr hab. Małgorzata Łuszczak
prof. dr hab. Roman Maciuszkiewicz
prof. dr hab. Aleksander Ostrowski
prof. dr hab. Tadeusz Rus
prof. dr hab. Andrzej Szarek
dr hab. Krzysztof Marek Bąk, prof. UŚ
dr hab. Tomasz Kipka, prof. UŚ
dr hab. Sebastian Kubica, prof. UŚ
dr hab. Stefan Lechwar, prof. UŚ
dr hab. Krzysztof Pasztuła, prof. UŚ
dr hab. Natalia Pawlus, prof. UŚ
dr hab. Paulina Poczęta, prof. UŚ
dr hab. Kaja Renkas, prof. UŚ
dr Marek Głowacki
dr Wojciech Osuchowski, prof. UŚ

return to top