Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Sztuk Plastycznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

dr Agnieszka Jaworska

Urodzona w 1979 r. w Bielsku – Białej. W latach 1994-1999 była uczennicą Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Bielsku – Białej, które ukończyła z wyróżnieniem na specjalizacji Tkactwo Artystyczne. W 2004 r. ukończyła Edukację Artystyczną na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Dyplom artystyczny z wyróżnieniem, z grafiki warsztatowej uzyskała w pracowni prof.zw. Andrzeja Pietscha wraz z aneksem z fotografii w pracowni prof.zw. Witolda Jacykowa. Od 2004 r. pracuje na macierzystej uczelni, od 2012 roku na stanowisku adiunkta prowadząc zajęcia z fotografii. W 2011 r. zrealizowała przewód doktorski z fotografii na Wydziale Operatorskim i Realizacji Telewizyjnej PWSFTviT w Łodzi. Autorka kilkunastu wystaw indywidualnych, brała udział w ponad 40 wystawach zbiorowych w kraju i za granicą. Zajmuje się fotografią kreacyjną, portretem i fotoreportażem. W roku akademickim 2019/20 była dyrektorem kierunków studiów w Instytucie Sztuk Plastycznych. Obecnie pełni funkcję prodziekana ds. rozwoju na Wydziale Sztuki i Nauk o Edukacji.

return to top