Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Sztuk Plastycznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

dr hab. Adam Molenda, prof. UŚ

Urodzony w1964 w Wodzisławiu Śląskim/Pszowie. Absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Doktorat i habilitację zrealizował na Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie.

Koncentruje uwagę na rozpatrywaniu naturalnego, pierwotnego, związku malarstwa, tej specyficznej, a w niektórych przejawach bardzo hermetycznej rzeczywistości, z ludzkim życiem. Mówiąc dokładniej: związku malarstwa z tym fragmentem życia, w którym stawia się najważniejsze pytania dotyczące naszej egzystencji, z fragmentem, który można określić jako sferę życia duchowego. Jednym z najważniejszych problemów jakie sobie stawia w pracy malarskiej jest pytanie o możliwość pokazania realnego istnienia, szczególnie możliwość ujawnienia wyglądu pewnego rodzaju bytów, które można określić mianem subtelnych. Jest to rozważanie relacji między obrazem a istnieniem. Zastanawianie się nad związkami malarstwa ze sprawami bytów egzystujących na różnych poziomach. Jest świadomy bliskości pewnych idei spirytualistycznych, które głoszą, jak to sformułował Nowosielski, „bezwarunkową transcendencję pierwiastków i bytów »duchowych« w stosunku do spraw ciała i materii, więcej – ich absolutną od materii separację” [J. Nowosielski, Między Kaabą a Parthenonem, w: Inność prawosławia, Białystok 1998, s.178].

Jego zainteresowania malarskie są ulokowane w tradycji, którą uważa za wspólne dziedzictwo całej Europy i której odpryski odnajduje w różnych punktach i momentach tzw. świata Zachodu. Te problemy próbuje rozpatrywać i pokazywać.

https://www.youtube.com/channel/UCyI9f-HJ776XTDLwOjWCPvw

return to top