Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Sztuk Plastycznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

dr hab. Paulina Poczęta, prof. UŚ

Urodzona w 1980 przez matkę Zofię w Zawierciu, wychowana w dużej mierze przez babcię Helenę, która nauczyła ją szyć. Pochodzi ze wsi Chruszczobród, gdzie stawiała pierwsze kroki, także te w tworzeniu, lepiąc figury z okolicznej gliny. Enfant terrible tamtejszej Podstawówki i uczennica dąbrowskiego Plastyka. Absolwentka Instytutu Sztuki w Cieszynie na kierunku Edukacja Plastyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych (2005). Od 2007 wykładowczyni na macierzystej uczelni, prowadzi zajęcia w Pracowni Rysunku i od 2017 autorską Pracownię Działań Unikatowych. Doktorat w dziedzinie sztuk plastycznych (dyscyplina sztuki piękne) w 2013, habilitacja w 2020. Autorka ponad dwudziestu wystaw indywidualnych, uczestniczka licznych wystaw zbiorowych w kraju i za granicą. Bielszczanka. Tworzy prace w obrębie szeroko pojętej tkaniny eksperymentalnej, obiektu i rysunku. Fascynatka recyklizacji w sztuce i kolekcjonerka dziwności pracująca w oparciu o potoczne przedmioty znalezione i materiały codziennego użytku, fotografie analogowe oraz cyfrowe. Jej artystyczne ingerencje pojawiają się tam, gdzie redefiniowane relacje pomiędzy naturą i kulturą, tym co wrodzone, a tym co nabyte i wpojone. Jej twórcze poszukiwania zogniskowane są na najbliższe jej otoczenie, codzienne praktyki dzięki którym projektuje własny sentyment odkrywając mikrosensy i bezsensy swojego otoczenia. Świadomość swojego miejsca w świecie, własnych czasem wyimaginowanych ograniczeń i narzucanych wzorców staje się dla niej punktem wyjścia każdej powstającej pracy. Często pracuje cyklicznie rozbudowując i przetwarzając poszczególne elementy całości danego projektu posiłkując się także technikami autokreacyjnymi. Blogerka.

return to top