Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Sztuk Plastycznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

prof. dr hab. Małgorzata Łuszczak

Artysta grafik, doktor nauk humanistycznych, profesor sztuki.

Twórczość  intermedialna w zakresie rysunku, grafiki, animacji, działań w przestrzeni i mediów cyfrowych. Łączy narzędzia klasyczne z drukiem cyfrowym i rzeczywistością rozszerzoną (AR).

Związana zawodowo z Uniwersytetem Śląskim od 40 lat.

Pełniła funkcje kierownika zakładu oraz katedry, kierownika studiów podyplomowych, dyrektora Instytutu Sztuki, była członkiem kilku komisji senackich

W latach  2012– 2019   Dziekanem Wydziału Artystycznego w Cieszynie oraz członek Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

W latach 2007–2018 związana także z  Uniwersytetem św. Cyrila i Metoda w Trnavie (Słowacja) z z FMK (Fakulta of Masmedial Communication).

W latach 1995 -1999 pracowała dla niemieckiej firmy produkującej gry komputerowe TopWare  na stanowisku Director Art Design.

Współautorka kierunku Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej, za który w roku 2014   otrzymała Nagrodę Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Zajmuje się popularyzacją kultury cyfrowe. Była  uczestniczką  kilkunastu miedzynarodowych projektów edukacyjno– artystyczno–badawczych  finansowanych m.in. z: Funduszu PHARE,  Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego , funduszy norweskich pochodzących z Islandii, Lichtensteinu i Norwegii, NCBiR, Programu Erasmus Sokrates, UE Lifelong Learning Programme, Education and Culture, Kreatywna UE i Interreg.

W latach 2015-2019 była dyrektorem artystycznym   projektu Inetnational  Festival of Art and Independent Games – LAG  finansowanego z   Education, Audiovisual and Culture Executice Agency, Creative Europe.

Redaktorka kilkunastu publikacji dotyczących sztuki współczesnej ze szczególnym naciskiem na problemy związane z nowymi trendami w grafice artystycznej.

Obecnie członek Rady Naukowej „Acta Ludologia” czasopisma naukowego z zakresu kompetencji medialnych i cyfrowych, kreacji, projektowania,  badań, rozwoju, historii i przyszłości gier cyfrowych oraz studiów nad grami. Wydawca FMK, Uniwersytete św. Cyrila i Metoda w Trnawie, Słowacja.

Od 2019 roku jest dyrektorem Centrum Badawczego i koordynatorem projektu GAME LAB – International Laboratory for Game  Studies and Design (partnerzy z Japonii, Meksyku, Belgii, Republiki Czeskiej, USA i Niemiec)

W 2020 podjęła  współpracę z Institute for IDEAS , School of Communication, American University, Washington D.C.,  w ramach badań  związanych z przestrzenią wirtualną.

Więcej na:

www.malgorzataluszczak.com

www.gamelab.us.edu.pl

 https://www.american.edu/centers/ideas-institute/institute-for-ideas-people.cfm 

return to top