Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Sztuk Plastycznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Prof. dr hab. Roman Maciuszkiewicz

Ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie, Wydział Grafiki w Katowicach (1980). Zorganizował 45 wystaw indywidualnych, brał udział w ponad 100 pokazach zbiorowych, na których otrzymał kilkanaście nagród i wyróżnień. Zajmuje się głównie malarstwem, od pewnego czasu, realizując prezentacje indywidualne, konstruuje je tematycznie zamykając prace w cykle. Ważniejsze z nich to: „Metropolis”, „Fabryka snów”, „Miasto różne”, „Tam…”, „Przystań” , „Świat bez nas”. W latach 90. krótko zajmował się performance i obiektami sztuki współpracując z grupą „ 4” (M. Kamieński, R. Kalarus, L. Jaszczuk). Obok praktyki artystycznej i dydaktycznej w kręgu jego zainteresowań jest teoria sztuki. W latach 1993–2001 współredagował pismo kulturalne „Opcje” publikując zarówno w nim, jak i w kilku innych periodykach o zasięgu ogólnopolskim („Exit – Nowa Sztuka w Polsce”) i regionalnym („Śląsk”) liczne teksty o sztuce, dotyczące jej historii i współczesności. W 2010 opublikował w Wydawnictwie Uniwersyteckim UŚ zbiór esejów zatytułowany „Obrazy. Intuicje. Imaginacje”. W dorobku artystycznym ma także opowiadania i poezje publikowane w ogólnopolskich pismach literackich oraz słuchowiska radiowe. Jedno z nich pt.: „Sześć dni tygodnia” zakwalifikowano do finału II Krajowego Festiwalu Teatru Polskiego Radia i TV (Sopot, 2002). W 2006 zrealizował scenografię do „Makbeta” W. Shakespeare’a dla Teatru im. St. Wyspiańskiego w Katowicach, za którą otrzymał doroczną nagrodę „Złota Maska” (wspólnie z reżyserem Henrykiem Baranowskim). W latach 2002–2009 pracownik ASP w Katowicach. W Instytucie Sztuk Plastycznych na Wydziale Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego pracuje od 2002, od 2015 na stanowisku Profesora.

return to top