Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Sztuk Plastycznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

dr hab. Adam Czech, prof. UŚ

W1996 ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Katowicach. Następnie w latach 1996-2001 studiował w Instytucie Sztuki Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Dyplom z wyróżnieniem uzyskał w Katedrze Grafiki w pracowni prof. Eugeniusza Delekty. Od 2004 pracuje w macierzystej uczelni. Jest opiekunem Studenckiego Koła Artystyczno-Naukowego Litografów „Kurant”. W 2007 zrealizował przewód doktorski, w 2014 przewód habilitacyjny.

Swoje prace prezentował na około 40 wystawach indywidualnych oraz ponad 400 zbiorowych w kraju i za granicą. Jest laureatem wielu nagród i wyróżnień w konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych. Był organizatorem wielu wystaw studenckich na terenie Uniwersytetu Śląskiego oraz poza nim, pomysłodawcą konkursów graficznych, skierowanych nie tylko do studentów, ale i uczniów szkół średnich. Brał udział w pracach jury w konkursach uczelnianych, ogólnopolskich. Współorganizował studenckie wyjazdy plenerowe oraz warsztaty graficzne.

Autor w pracy twórczej poszukuje związków warsztatu graficznego i nowych rozwiązań poligraficznych, ich wzajemnych korelacji. Eksperymenty graficzne wespół ze stosowaniem technologii poligraficznych wyzwalają chęci poznawcze, pozwalają na doświadczanie, stwarzając metody przyczyniające się do wzbogacenia warsztatu pracy. Wykorzystywane materiały graficzne oraz technologie z zakresu poligrafii stają się w konsekwencji asumptem do powstania autorskich dzieł graficznych. Nie bez znaczenia jest podejmowana tematyka grafik, zakorzeniona w kulturze starożytnej Grecji. Drugi wątek twórczych poszukiwań artystycznych, badań wizualnych wiąże się z problematyką spotkania: z wybranymi, znaczącymi miejscami: bliskimi, znanymi lub dopiero poznawanymi. Poszukiwanie wartości, zakotwiczonych w konkretnych miejscach – architekturze, pejzażu to jeden z możliwych torów artystycznych wojaży.

return to top