Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Sztuk Plastycznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

dr hab. Katarzyna Pyka, prof. UŚ

Ukończyła studia z wyróżnieniem w Instytucie Sztuki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (2000) realizując dyplom z grafiki artystycznej oraz rysunku. W 2002 ukończyła również studia podyplomowe na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu realizując pracę dyplomową z zakresu witrażu w pracowni prof. Ryszarda Więckowskiego. W 2006 zrealizowała doktorat w dziedzinie sztuk plastycznych (dyscyplina sztuki piękne). W 2007 uzyskała stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Stopień doktora habilitowanego w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie sztuk projektowych uzyskała na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu w (2013). Zajmuje się szkłem artystycznym oraz grafiką cyfrową. Swoje prace prezentowała na dwudziestu indywidualnych wystawach oraz na ponad stu wystawach zbiorowych w kraju i zagranicą. W 2002 rozpoczęła pracę na Macierzystej Uczelni, prowadząc Pracownię Rysunku. W 2007 zainicjowała powstanie w Instytucie Sztuki pracowni Witrażu i Szkła Artystycznego, gdzie studenci Edukacji Artystycznej realizują prace z zakresu szkła artystycznego i unikatowego, a dla studentów Grafiki prowadzone są zajęcia fakultatywne. Pracownia ta umożliwia realizacje szkła w różnych technikach począwszy od klasycznego witrażu, aż po współczesne działania idące w kierunku instalacji z wykorzystaniem elementów szklanych.

return to top