Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Biolodzy z UŚ będą realizować projekt w ramach konkursu MSCA Doctoral Networks 2023!

15.04.2024 - 12:24 aktualizacja 17.04.2024 - 15:45
Redakcja: OO

Komisja Europejska opublikowała wyniki oceny wniosków w ramach konkursu Maria Skłodowska-Curie Actions (MSCA) Doctoral Networks 2023. Projekt pt. „Harnessing the DNA Damage Response to improve plant tolerance to heat stress”, w którym Uniwersytet Śląski w Katowicach jest partnerem, znalazł się na liście inicjatyw rekomendowanych do finansowania. Z ramienia naszej uczelni projektem kierować będzie dr Miriam Szurman-Zubrzycka z Zespołu Genetyki i Genomiki Funkcjonalnej Roślin w Instytucie Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Opis projektu

W obliczu zmian klimatycznych, Europa stoi przed nowymi wyzwaniami, które zagrażają bezpieczeństwu żywności. W ostatnich latach zaobserwowano wysoką częstotliwość fal upałów latem, co stanowi szczególnie niebezpieczny czynnik limitujący plony. Stres cieplny nie może być w żaden sposób łagodzony w warunkach polowych. Podobnie jak w przypadku innych rodzajów stresu, stres cieplny negatywnie wpływa na wzrost roślin poprzez ograniczenie aktywności podziałowej komórek w merystemach. Coraz więcej dowodów wskazuje, że ta redukcja wzrostu jest częściowo spowodowana aktywacją odpowiedzi roślin na uszkodzenia DNA (DDR – DNA Damage Response). W związku z tym istnieje pilna potrzeba opracowania innowacyjnych strategii poprawy tolerancji roślin na stres, aby zapewnić stabilność i wydajność upraw w obliczu zmieniających się warunków klimatycznych.

Projekt HeatDDR ma na celu odszyfrowanie związków między DDR a odpowiedziami roślin na stres cieplny oraz dostrojenie tych odpowiedzi komórkowych, aby umożliwić przetrwanie roślin bez upośledzania wzrostu. Poprzez połączenie grup o różnorodnym doświadczeniu i prywatnych firm zainteresowanych tym tematem, HeatDDR połączy podejścia wieloskalowe, w tym biochemię, biologię molekularną, biologię komórkową, genetykę, biologię komputerową i fenotypowanie roślin, aby zbadać to zagadnienie i szkolić nowe pokolenie naukowców specjalizujących się w tym nowym obszarze.

W ramach projektu młodzi naukowcy otrzymają praktyczne szkolenie z zaawansowanych technik laboratoryjnych i rozwiną umiejętności, które zapewnią im skuteczną integrację na rynku pracy zarówno w sektorze akademickim, jak i poza nim, oraz stworzą podstawy do budowy europejskiej sieci współpracy w tym obszarze.

O konkursie

Celem konkursu MSCA Doctoral Networks jest szkolenie doktorantów w ramach międzynarodowej współpracy instytucji naukowych i firm, umożliwienie im udziału w inicjatywach międzynarodowych oraz podnoszenie ich kwalifikacji. W ostatniej edycji konkursu złożono łącznie 1066 wniosków, natomiast do finansowania zarekomendowano 128 projektów, w ramach których kształcić się będzie 1900 doktorantów. Szczegółowe informacje o wynikach znajdują się na stronie NAWA.

dr Miriam Szurman-Zubrzycka

Dr Miriam Szurman-Zubrzycka z Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach | fot. Małgorzata Dymowska

return to top