Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Centrum Cyber Science współtwórcą raportu „Cyberbezpieczeństwo AI. AI w cyberbezpieczeństwie”

04.09.2023 - 14:24 aktualizacja 04.09.2023 - 15:29
Redakcja: OO

Nowy obszerny raport na temat roli sztucznej inteligencji (AI) w cyberbezpieczeństwie i problemie cyberbezpieczeństwa AI został opublikowany przez zespół CyberPolicy Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej – Państwowego Instytutu Badawczego (NASK). Raport ma na celu szerzenie świadomości i promowanie dobrych praktyk w tym dynamicznie rozwijającym się obszarze.

Autorami jednego z rozdziałów są przedstawiciele Śląskiego Centrum Inżynierii Prawa, Technologii i Kompetencji Cyfrowych Cyber Science. Dr hab. Dariusz Szostek, prof. UŚ, dr hab. inż. Paweł Kasprowski, prof. PŚ, dr hab. Jan Kozak, prof. UE, dr inż. Adrian Kapczyński oraz dr inż. Rafał Prabucki przeanalizowali wyzwania i zagrożenia z zakresu cyberbezpieczeństwa podczas projektowania lub wykorzystywania AI.

– Zrozumienie wpływu AI na cyberbezpieczeństwo to nie tylko kwestia techniczna, ale także społeczna i etyczna. Nasz raport daje praktyczne wskazówki, jak balansować między korzyściami a ryzykami – podkreśla dyrektor centrum Cyber Science dr hab. Dariusz Szostek, prof. UŚ.

Celem raportu jest nie tylko identyfikacja kluczowych kwestii, ale także przedstawienie rekomendacji i strategii, które mogą przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa cyfrowego na skalę krajową, czy też europejską. Odbiorcami publikacji są uniwersytety, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa oraz specjaliści i specjalistki zajmujący(-e) się cyberbezpieczeństwem.

Głównymi tematami raportu są:

  • zastosowanie AI w cyberbezpieczeństwie: omówienie, jak technologie AI mogą wspomagać systemy obronne, identyfikację zagrożeń i reagowanie na incydenty;
  • cyberbezpieczeństwo sztucznej inteligencji: analiza potencjalnych zagrożeń i wyzwań związanych z implementacją i zabezpieczeniem systemów opartych na AI;
  • regulacje: podejście Unii Europejskiej do problemu sztucznej inteligencji poprzez pryzmat AI Act.

Raport dostępny jest do pobrania na stronie cyberpolicy.nask.pl.

Śląskie Centrum Inżynierii Prawa, Technologii i Kompetencji Cyfrowych Cyber Science to konsorcjum naukowo-dydaktyczne utworzone przez Uniwersytet Śląski w Katowicach, Naukową i Akademicką Sieć Komputerową – Państwowy Instytut Badawczy NASK, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach oraz Politechnikę Śląską.

Kłódka postawiona na klawiaturze tabletu

fot. FLY:D | Unsplash

return to top