Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
doktorant
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

“Research Grants at Historical Archives of the EU”

06.10.2021 - 11:08 aktualizacja 06.10.2021 - 11:08
Redakcja: dianapasek
Tagi: doktoranci, Grant, program stypendialny

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki i Europejski Instytut Uniwersytecki (EUI) wspólnie uruchamiają nowy program stypendialny dla doktorantów z Europy Środkowo-Wschodniej zainteresowanych integracją europejską na prowadzenie badań w Archiwach Historycznych Unii Europejskiej (EUI).

Program stypendialny zapewnia młodym naukowcom z Europy Środkowo-Wschodniej zainteresowanym szeroko pojętą integracją europejską unikalne doświadczenie badawcze w HAEU osadzone w międzynarodowej społeczności naukowej EUI we Florencji. Aby sprostać wyzwaniom związanym z obecnym stanem zagrożenia zdrowia, HAEU oferuje digitalizację na żądanie plików archiwalnych potrzebnych naukowcom, zapewniając w ten sposób ciągłość działania programu grantowego również podczas pandemii Covid.

 

Wybrani kandydaci otrzymają grant badawczy w wysokości 5.000 € na pokrycie wszystkich wydatków na badania.

 

Link zawierający informacje o aplikacji i wymagania kwalifikacyjne do nowych stypendiów podyplomowych można znaleźć tutaj.

Kryteria udziału:

Do ubiegania się mogą ubiegać się następujący kandydaci z Czech, Węgier, Polski i Słowacji, Bałkanów Zachodnich i Partnerstwa Wschodniego:

  • Wszyscy obecni studenci studiów podyplomowych (studia magisterskie i doktoranckie);
  • Wszyscy pracownicy naukowi ze stopniem doktora lub nauczyciele akademiccy, którzy ukończyli studia magisterskie lub doktoranckie w ciągu dziesięciu lat poprzedzających datę złożenia wniosku i aktualnie pełnią funkcję akademicką.

Wybrani kandydaci przygotują publikację (pracę, rozprawę, książkę lub artykuł naukowy) dotyczącą integracji europejskiej w dowolnej dyscyplinie nauk humanistycznych i społecznych (np. prawo, historia, politologia, ekonomia, socjologia, administracja publiczna).

Projekty badawcze prezentowane przez studentów studiów podyplomowych lub badaczy ze stopniem doktora powinny najlepiej odnosić się bezpośrednio do dziedziny badań ich magisterskich lub doktoranckich. Z uwagi na języki używane w dokumentach archiwalnych Unii Europejskiej kandydaci powinni posiadać solidną znajomość języka angielskiego oraz podstawową znajomość języka francuskiego

Warunki aplikowania:

Program grantowy na lata 2021-2022 przewiduje dwa terminy składania wniosków rocznie, jeden 30 kwietnia, a drugi 31 października.

Zgłoszenia należy przesyłać pocztą elektroniczną do Archiwum Historycznego Unii Europejskiej na adres archiv@eui.eu. Potwierdzenie otrzymania wniosku zostanie wysłane e-mailem w ciągu tygodnia.

Wnioski i dokumenty uzupełniające należy składać w języku angielskim lub francuskim. Same badania i kolejne publikacje mogą być w języku wybranym przez stypendystę.

Kompletne pliki wniosku powinny zawierać:

  • szczegółową prezentację propozycji badań, w tym opis tematu badań, jego znaczenia naukowego i wkładu w badania w tej dziedzinie, wszelkich dotychczasowych prac naukowych wykonanych w dziedzinie studiów oraz proponowanej metodologii badań i harmonogramu (maksymalnie pięć stron );
  • szczegółowa, opatrzona adnotacjami bibliografia źródeł i opracowań związanych z badaniami (maksymalnie pięć stron);
  • uzasadnienie potrzeby korzystania ze zbiorów archiwalnych HAEU we Florencji;
  • oświadczenie o planach wnioskodawcy dotyczące publikacji naukowej wyników badań;
  • wykaz wcześniejszych publikacji wnioskodawcy (nie więcej niż 10, w tym najnowsze);
  • pismo rekomendacyjne od profesora uczelni lub instytutu badawczego uczelni, zawierające ocenę naukowego znaczenia projektu oraz ocenę kwalifikacji, umiejętności i motywacji kandydata do przeprowadzenia proponowanych badań.

return to top