Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English

Rzecznik praw studenta i doktoranta

Informujemy, że w okresie wakacji letnich nowe zgłoszenia będą przyjmowane przez Rzecznika Praw Studenta i Doktoranta UŚ do 15 lipca 2021 roku. Po przerwie sprawy będzie można zgłaszać ponownie od 1 września.

Rzecznik praw studenta i doktoranta UŚ pomaga studentom, doktorantom, uczestnikom studiów podyplomowych oraz innych form kształcenia w rozwiązywaniu indywidualnych i grupowych problemów.

Od 1 września 2020 roku funkcję rzecznika sprawuje dr hab. Agnieszka Bielska-Brodziak, prof. UŚ.

return to top