Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
doktorant
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Kryteria stypendialne

Stypendium doktoranckie

Stypendium doktoranckie mogą otrzymać doktoranci realizujący terminowo program studiów i wykazujący się zaangażowaniem w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w ramach praktyk zawodowych albo w realizacji badań naukowych prowadzonych przez jednostkę organizacyjną Uczelni, którzy w roku akademickim poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie stypendium doktoranckiego wykazali się postępami w pracy naukowej i w przygotowywaniu rozprawy doktorskiej (RMNiSW  z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich).

Doktoranci starający się o stypendium doktoranckie składają w sekretariacie wniosek wraz z uzasadnieniem skierowany do Kierownika studiów doktoranckich.

Wniosek powinien zawierać:
– dane osobowe wnioskodawcy (imię, nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania, rok studiów),

– opis postępów w pracy naukowej,

– opis postępów w pracy nad rozprawą doktorską,

– opinię opiekuna naukowego lub promotora,
– zaświadczenia potwierdzające osiągnięcia naukowo-dydaktyczne.

Dotacja projakościowa
Zwiększenie stypendium doktoranckiego mogą otrzymać doktoranci studiów stacjonarnych wyróżniający się w pracy naukowej i dydaktycznej. Doktoranci starający się o zwiększenie stypendium doktoranckiego składają w sekretariacie wniosek wraz z uzasadnieniem skierowany do Kierownika studiów doktoranckich.
Wniosek powinien zawierać:
– dane osobowe wnioskodawcy (imię, nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania, rok studiów),

– opis postępów w pracy naukowej,

– opis postępów w pracy nad rozprawą doktorską,

– opinię opiekuna naukowego lub promotora,
– zaświadczenia potwierdzające osiągnięcia naukowo-dydaktyczne.

Wnioski można składać do 20 września w godzinach pracy sekretariatu.

Kryteria wydziałowe:

Załącznik 5: 5.Teologia_stypendium doktoranckie i dotacja projakościowa
Kryteria przyznawania stypendium doktoranckiego

return to top