Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Dr hab. Leszek Małczak, prof. UŚ ze stypendium Fundacji Miroslava Krležy

24.06.2024 - 15:09 aktualizacja 25.06.2024 - 16:12
Redakcja: OO

Dr hab. Leszek Małczak, prof. UŚ z Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach otrzymał stypendium Fundacji Miroslava Krležy na realizację projektu wydania tłumaczeń nigdy niepublikowanych w Polsce dramatów M. Krležy wraz z ich krytyką i analizą oraz studium na temat polskiej recepcji twórczości dramatycznej tego najważniejszego chorwackiego i jednocześnie jednego z najważniejszych środkowoeuropejskich pisarzy XX wieku.

Fundacja, która powstała po śmierci pisarza w 1985 roku, zgodnie z jego wolą wyrażoną w testamencie w ramach konkursu odbywającego się co dwa lata przyznaje stypendium jednej osobie z Chorwacji i jednej z zagranicy na prowadzenie badań związanych z twórczością i tłumaczeniami dzieł Miroslava Krležy.

otwarta książka/open book

return to top