Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English

III Wieczór z Geografią przed Maturą

13.03.2017 - 12:56, update 05.11.2019 - 11:18
Editors: admin

W piątek 31 marca 2017 roku w godz. od 15.30 do 21.30 w auli Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego (Sosnowiec, ul. Będzińska 60) odbywać się będzie III Wieczór z Geografią przed Maturą. W programie wydarzenia, które jest adresowane do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, zaplanowano wykłady obejmujące wybrane treści z zakresu rozszerzonego podstawy programowej geografii w szkole ponadgimnazjalnej w nawiązaniu do zadań arkuszy maturalnych. Wśród poruszanych kwestii znajdą się zagadnienia: geomorfologiczne, hydrologiczne, klimatologiczne, ludnościowe, gospodarcze, osadnictwa i urbanizacji. Omówione zostaną ponadto najczęściej popełniane błędy uczniów na maturze z geografii. 

Plakat promujący III Wieczór z Geografią przed Maturą zawierający szczegółowy harmonogram spotkania

return to top