Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English

Konferencja pt. „(z)Rozum Siebie. Nowoczesne podejścia do człowieka w psychologii i coachingu”

16.04.2018 - 14:27, update 05.11.2019 - 11:11
Editors: admin

Od 25 do 27 kwietnia 2018 roku w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej oraz w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbywać się będzie, zorganizowana przez Studenckie Koło Naukowe Doradztwa Filozoficznego i Coachingu, konferencja pt. „(z)Rozum Siebie. Nowoczesne podejścia do człowieka w psychologii i coachingu”.

Próba poznania i zrozumienia siebie jest niewątpliwie jednym z aspektów wspólnych coachingowi, psychologii i doradztwu filozoficznemu. Od starogreckiego gnothi seauton – poznaj samego siebie, przez psychologiczny opis mechanizmów naszego postępowania do coachingowego poszerzania świadomości klienta – idea poznawania i rozumienia siebie była i jest żywa. We wszystkich wspomnianych dyscyplinach jest ona ponadto czymś kluczowym – ma charakter nie tylko stricte poznawczy, ale też terapeutyczny i rozwojowy. To właśnie poprzez lepsze poznanie siebie uczymy się bardziej świadomie żyć, a dzięki temu lepiej funkcjonować i odkrywać nasz wewnętrzny potencjał.

Szczegółowe informacje oraz program konferencji dostępny jest na stronie: https://konferencjazrozumsiebie.wordpress.com.

return to top