Go to main content

University of Silesia in Katowice

Szkolenie pt. „Przywództwo w edukacji”

14.07.2016 - 12:01, update 05.11.2019 - 11:19
Editors: admin

Od 15 do 17 lipca 2016 roku w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbywać się będzie szkolenie pt. „Przywództwo w edukacji”, organizowane przez Collegium Wratislaviense dla dyrektorów, kierowników, koordynatorów jednostek działających w ramach Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Śląskiego.

Zajęcia będą miały przede wszystkim wymiar praktyczny, ukierunkowany na rozwój kompetencji mentorskich i przywódczych uczestników. Szkolenie będzie miało formę interaktywnych warsztatów z elementami miniwykładu prezentującego sprawdzoną i inspirującą wiedzę z zakresu metody mentoringu oraz aspektów przywództwa. Celem spotkania jest rozwinięcie kompetencji zespołu centrum i danie mu wsparcia w kolejnych działaniach edukacyjnych.

 

logo Centrum Kształcenia Ustawicznego   logo Collegium Wratislaviense

return to top