Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English

Marsz dla Nauki – poparcie KRASP

23.03.2018 - 10:15 update 05.11.2019 - 11:11
Editors: admin

W kwietniu w wielu miastach na całym świecie zorganizowany zostanie Marsz dla Nauki. Wydarzenie, które ma zwrócić uwagę na wartość i znaczenie nauki, odbędzie się w Polsce 22 kwietnia 2018 roku.

Poparcie idei organizowania tego typu inicjatyw jako wyrazu protestu przeciwko negatywnemu postrzeganiu nauki, dyskredytowaniu, a niekiedy wręcz negowaniu jej osiągnięć wyraziła Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP), zachęcając jednocześnie społeczność akademicką do uczestnictwa w marszach, a także włączenia się w ich organizowanie.

Szczegółowe informacje na temat Marszu dla Nauki w Polsce dostępne są na stronie: www.marszdlanauki.pl, z podstawowymi danymi organizacyjnymi można zapoznać się na stronie: www.marszdlanauki.pl/informacje.

 

return to top