Go to main content

University of Silesia in Katowice

  • Polski
  • English

USil projects with co-financing in the National Science Centre calls for proposals

22.05.2023 - 15:01 update 24.05.2023 - 10:03
Editors: OO

The National Science Centre (NCN) has announced the results of two calls for research projects – OPUS 24 and SONATA 18. The first one is addressed to all researchers, while the second one is aimed at those with a PhD degree. In total, almost PLN 520 million was allocated for the implementation of projects. Financing will be provided to 8 projects from the University of Silesia in Katowice.

List of winners from the University of Silesia

Faculty of Science and Technology

  • Argyrios Anagnostopoulos, PhD: “Skalowalne i wspomagane nanotechnologią kompozyty nowej generacji do magazynowania energii cieplnej o niespotykanej dotąd wydajności” [Scalable and nanotechnology-enhanced next-generation composites for storing thermal energy with unprecedented efficiency] (SONATA);
  • Prof. Kamil Kamiński: “Badanie dynamiki molekularnej i oddziaływań międzymolekularnych w miękkich materiałach infiltrowanych do nanostrukturyzowanych mezoporowatych membran” [Study of molecular dynamics and intermolecular interactions in soft materials infiltrated into nanostructured mesoporous membranes] (OPUS);
  • Prof. Krystian Roleder: “Niezwykła niskotemperaturowa polarność w antyferroelektrycznych kryształach o strukturze perowskitu” [Unusual low-temperature polarity in antiferroelectric perovskite crystals] (OPUS).

Faculty of Natural Sciences

  • Jowita Drohojowska, PhD, DSc, Assoc. Prof.: “Filogeneza mączlików (Hemiptera: Sternorrhyncha: Aleyrodoidea) w oparciu o morfologię owadów kopalnych i współczesnych” [Phylogenesis of whiteflies based on the morphology of fossil and modern insects] (OPUS);
  • Monika Malicka, PhD: “Synergizm pomiędzy arbuskularnymi grzybami mykoryzowymi, bakteriami wspomającymi mykoryzę i endofitami ciemnoseptalnymi oraz jego znaczenie dla kondycji roślin i mikroorganizmów ryzosferowych narażonych na skażenie węglowodorami wielopierścieniowymi” [The synergy between arbuscular mycorrhizal fungi, mycorrhiza-supporting bacteria and dark septum endophytes and its importance for the condition of plants and rhizosphere microorganisms exposed to contamination with polycyclic hydrocarbons] (SONATA);
  • Prof. Dorota Kwiatkowska: “Struktura i biosynteza hemiceluloz pierwotnej ściany komórkowej drzew i ich znaczenie w mechanice komórki roślinnej” [Structure and biosynthesis of hemicelluloses of the primary cell wall of trees and their importance in plant cell mechanics], project leader: Jan Łyczakowski, PhD from Jagiellonian University (OPUS).

Faculty of Humanities

  • Oskar Rojewski, PhD: “Krytyka traktatu Het Schilder-Boeck (Księga o malarstwie) i śledzenie migracji mistrzów flamandzkich (XV–XVI wiek)” [Criticism of the Het Schilder-Boeck (The Book of Painting) tractate and tracing the migration of the Flemish masters (15th–16th century)] (SONATA);
  • Jakub Filonik, PhD: “Współudział w polis: greckie konceptualizacje wspólnoty politycznej” [Complicity in the polis: Greek conceptualisations of political community] (SONATA).

Detailed information on the results of the calls is available on the NCN website.

Na stole leżą: notatnik, mikroskop, kalkulator, probówki, cyrkle, tabletki, lupa, ołówek

Picture by Freepik

return to top