Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Akademickie Forum Innowacji AFI 2016

17.10.2016 - 09:34, aktualizacja 17.10.2016 - 09:34
Redakcja: admin

Prorektor ds. kształcenia i studentów prof. dr hab. Ryszard Koziołek weźmie udział w Akademickim Forum Innowacji AFI 2016, w trakcie którego przedstawiciele stowarzyszeń uczelnianych, organów akademickich oraz pracownicy naukowi, dydaktyczni i administracyjni uczelni będą mieli okazję wymienić się informacjami i poglądami dotyczącymi reformy ustawowej. Spotkanie odbędzie się 18 października 2016 r. w Warszawie, poza zmianami legislacyjnymi jego tematem przewodnim będą projekty nowej ustawy realizowane przez trzy zespoły w ramach projektu Ustawa 2.0.

W trakcie konferencji wystąpią między innymi: prof. dr hab. Aleksander Bobko – sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. dr hab. Zbigniew Marciniak – wiceprzewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. dr hab. Jerzy Bralczyk – przewodniczący Rady Programowej Europejskiego Forum Prawa i Edukacji, prof. dr hab. Krzysztof Diks – przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Spotkanie organizowane przez Europejskie Forum Prawa i Edukacji będzie okazją do przekazania informacji dotyczących zmian wprowadzonych do obowiązujących przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, jak i dyskusji nad koncepcją nowej ustawy oraz oczekiwaniami środowiska akademickiego w kontekście zapowiadanej przez MNiSW nowej polityki dla szkolnictwa wyższego. 

return to top