Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Dni Kultury Polskiej na Uniwersytecie Północno-Wschodnim w Shenyang

20.06.2018 - 09:41, aktualizacja 05.11.2019 - 11:17
Redakcja: admin

Od 28 do 30 czerwca 2018 roku na Uniwersytecie Północno-Wschodnim w Shenyang odbywać się będą Dni Kultury Polskiej. Wspólne projekty z NEU realizowane są od 2013 roku, kiedy rozpoczęła się współpraca bilateralna między tą uczelnią a Uniwersytetem Śląskim. Początkiem współpracy było uruchomienie lektoratu z języka polskiego na Wydziale Języków Obcych NEU. Był to pierwszy krok do popularyzacji języka polskiego i kultury polskiej na technicznej uczelni, którą w istocie jest Uniwersytet Północnowschodni.

W ramach tegorocznych Dni Kultury Polskiej organizowanych przez Centrum Studiów Polskich w Shenyang, którego dyrektorem jest Paulina Tabor – lektorka języka polskiego wydelegowana przez Uniwersytet Śląski, odbędą się wykłady otwarte dotyczące kultury polskiej (m.in. polskich filmów animowanych) oraz języka polskiego (zmian we współczesnym języku polskim). Poza tym zaplanowano warsztaty tańców polskich i spotkanie z polską piosenką. Z kolei na warsztatach kulinarnych chińscy studenci będą mogli samodzielnie zrobić kluski śląskie i typowe polskie kanapki, a także spróbować żuru i wodzionki.

Uniwersytet Śląski będzie reprezentowany przez dr. hab. prof. UŚ Tomasza Pietrzykowskiego – prorektora ds. współpracy międzynarodowej i krajowej, dr. hab. Adama Wojtaszka – dyrektora Instytutu Języka Angielskiego oraz dr Agnieszkę Tambor – kierownik Centrum Języka i Kultury Chińskiej UŚ.

Uroczyste otwarcie Dni Kultury Polskiej odbędzie się 28 czerwca o godz. 14.00 czasu chińskiego.

Zdjęcie z wizyty w 2017 roku dr. hab. Adama Wojtaszka w Chongqing, której zwieńczeniem będzie podpisanie w przyszłym tygodniu umowy pomiędzy UŚ a Chongqing Jiaotong University. Zdjęcie zbiorowe, na którym jest dr hab. Adam Wojtaszek i studenci chińscy

Dr hab. Adam Wojtaszek wraz z przedstawicielami 
Uniwersytetu w Chongqing 
Fot. Archiwum dr. hab. Adama Wojtaszka

Dr hab. Adam Wojtaszek został ponadto zaproszony przez Uniwersytet Północnowschodni w Shenyang jako profesor wizytujący i w tym charakterze przeprowadzi w Shenyang serię zajęć oraz wykładów poświęconych dyskursowi reklamowemu w ujęciu pragmatyczno-językoznawczym. Jest to temat bezpośrednio powiązany z obszarem jego badań, które doczekały się najpełniejszego opracowania w opublikowanej przez niego książce „Theoretical Frameworks in the Study of Press Advertisements: Polish, English and Chinese Perspective” (Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, 2011). Ponadto podczas swojego pobytu w Shenyang dr hab. Wojtaszek będzie uczestniczył w spotkaniach roboczych poświęconych projektowi uruchomienia programu studiów na kierunku filologia angielska kończącego się uzyskaniem podwójnego dyplomu obydwu uczelni, z którego skorzystać będą mogli zarówno studenci polscy, jak i chińscy.

Jeszcze przed przyjazdem do Shenyang prorektor dr hab. prof. UŚ Tomasz Pietrzykowski oraz dyrektor Instytutu Języka Angielskiego dr hab. Adam Wojtaszek odwiedzą Chongqing, gdzie zostanie podpisana umowa dotycząca wymiany studentów i kadry naukowej pomiędzy Uniwersytetem Śląskim a Chongqing Jiaotong University, będąca uzupełnieniem i rozszerzeniem umowy ramowej podpisanej pomiędzy obiema uczelniami w roku 2015.

Szczegółowy program Dni Kultury Polskiej (pdf, 387,06 kB)

plakat promujący Dni Kultury Polskiej na Uniwersytecie Północno-Wschodnim w Shenyang - wielobarwny, z grafiką prezentującą dziewczynę i program szczegółowy wydarzenia, a także logo organizatorów

return to top