Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English

Edukacja z neurodydaktyką w tle

22.03.2017 - 10:56, aktualizacja 05.11.2019 - 11:18
Redakcja: admin

Z inicjatywy Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Śląskiego w listopadzie 2016 roku zostały zainaugurowane Otwarte Spotkania Dydaktyczne. Przedsięwzięcie, które jest adresowane do pracowników akademickich, doktorantów i studentów planujących związać swoją przyszłość z edukacją, ma na celu wymianę wiedzy i doświadczeń z zakresu dydaktyki akademickiej. Efektem ich działań ma być powstanie interdyscyplinarnej wspólnoty skupionej wokół rozwoju dydaktyki akademickiej Uniwersytetu Śląskiego. Kolejne spotkanie odbędzie się 27 marca 2017 roku w godz. od 15.30 do 18.00 w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej (sala wykładowa na parterze). Tym razem wykład pt. „Skutecznie nauczać. Edukacja z neurodydaktyką w tle” wygłosi prof. dr hab. Bernadeta Niesporek-Szamburska z Wydziału Filologicznego UŚ.

Prelekcja dotyczyć będzie założeń neurodydaktyki, efektywności nauczania i roli motywacji, ze szczególnym uwzględnieniem dwunastu zasad uczenia się mózgu opracowanych przez Renate i Geoffreya Caine. W trakcie wykładu przeprowadzone zostanie również kilka ćwiczeń uzasadniających słuszność odwoływania się do neuronauk..

Zgłoszenia chęci wzięcia udziału w wydarzeniu należy przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: cku@us.edu.pl. W mailu należy wpisać swoje imię, nazwisko oraz nazwę swojej jednostki uniwersyteckiej. Planowana wielkość grupy warsztatowej to 80 osób. Obowiązuje kolejność zgłoszeń.

Plakat promujący Otwarte Spotkania Dydaktyczne zawierający temat wykłady prof. Bernadetty Niesporek-Szamburskiej

return to top