Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Granty na innowacyjne pomysły – spotkanie informacyjne

05.01.2017 - 09:47, aktualizacja 05.01.2017 - 09:47
Redakcja: admin

Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego organizuje spotkanie informacyjne dotyczące projektu „Inkubator Innowacji Społecznych. Czas na staż”. Spotkanie skierowane jest do studentów, przedstawicieli środowisk akademickich, absolwentów (do 3 lat po zakończeniu nauki) oraz pracowników dydaktycznych, którzy chcą w nieszablonowy sposób rozwiązać problemy młodzieży kończącej edukację i wchodzącej na rynek pracy.

Każdy, działając indywidualnie lub jako grupa czy zrzeszenie, ma szansę na uzyskanie grantu o wartości nawet 100 tys. zł przeznaczonego na testowanie innowacyjnego rozwiązania związanego z problematyką edukacji i rynku pracy.

Podczas spotkania informacyjnego uczestnicy uzyskają informacje na temat projektu – innowacji oraz trudności związanych z kończeniem studiów i wychodzeniem na rynek pracy, będą mogli również skonsultować swoje pomysły i porozmawiać o kryteriach oceny wniosków aplikacyjnych. Spotkanie odbędzie się 13 stycznia 2017 roku o godz. 16.00 w Studenckiej Strefie Aktywności, s. 133 (rektorat Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, ul. Bankowa 12). Zgłoszenia udziału przyjmowane są telefonicznie pod numerem 32 359 20 32 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: m.rostanski@us.edu.pl.

Organizatorem jest przez Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego, które w ramach realizacji projektu pełni funkcję Studenckiego Punktu Obsługi Innowatorów (S-POI). Głównym liderem projektu jest Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr. Projekt „Czas na staż – granty dla innowatorów społecznych oferujących nowe rozwiązania praktycznej nauki zawodu w przejściu z edukacji do pracy” jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego: Wiedza, Edukacja, Rozwój. Działanie 4.1 Innowacje społeczne.

Szczegółowe informacje na temat projektu dostępne są na stronie Biura Karier: bk.us.edu.pl i na stronie projektu: czasnastaz.edu.pl.

return to top