Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polish
  • English

Jubileusz 60-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. Aleksandra Wilkonia

24.01.2019 - 16:37, aktualizacja 05.11.2019 - 11:17
Redakcja: admin

24 stycznia 2019 roku o godz. 11.00 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie odbyła się konferencja pt. „Językoznawstwo, stylistyka, kultura”, zorganizowana z okazji jubileuszu 60-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. dr. hab. Aleksandra Wilkonia – wybitnego językoznawcy, który od 1980 roku jest związany z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach, gdzie pełnił wiele funkcji: dziekana Wydziału Filologicznego (1980–1981), kierownika Zakładu Współczesnego Języka Polskiego (1982–1989), dyrektora Instytutu Języka Polskiego (1986–1989). W 2010 roku otrzymał tytuł Honorowego Profesora Uniwersytetu Śląskiego.

Prof. Aleksander Wilkoń pracował także na uczelniach w Nancy, Paryżu czy Neapolu. Wśród głównych kierunków jego badań naukowych wymienić należy: stylistykę, językoznawstwo polskie, filologię słowiańską, historię języka polskiego i kulturoznawstwo. Był założycielem i redaktorem serii naukowej „Język artystyczny” wydawanej w Katowicach w latach 1977–1996. Drukiem ogłosił ponad sto rozpraw naukowych, w tym książki: „Nazewnictwo w utworach Stefana Żeromskiego" (1970), „O języku i stylu »Ogniem i mieczem«” (1976), „Typologia odmian językowych współczesnej polszczyzny" (1987), „Arcydzieła liryki staropolskiej" (2003). Został uhonorowany licznymi nagrodami i odznaczeniami (m.in. Krzyżem Kawalerskim i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski).

Prof. Aleksander Wilkoń

Prof. Aleksander Wilkoń 
fot. Wojciech Nowak / Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

W jubileuszu 60-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. Aleksandra Wilkonia udział wzięli przedstawiciele wielu ośrodków akademickich, współpracownicy, studenci oraz rodzina prof. Aleksandra Wilkonia. Ze strony Uniwersytetu Śląskiego w wydarzeniu uczestniczyli m.in.: JM Rektor prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, prorektor ds. badań naukowych prof. zw. dr hab. Andrzej Noras, prof. zw. dr hab. Tadeusz Sławek – rektor UŚ w latach 1996–2002, prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek – rektor UŚ w latach 2002−2008, dziekan Wydziału Filologicznego prof. zw. dr hab. Krzysztof Jarosz, prodziekan ds. promocji i współpracy z otoczeniem dr hab. prof. UŚ Magdalena Pastuch, dyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej prof. dr hab. Jolanta Tambor, a także pracownicy Wydziału Filologicznego UŚ.

Zdjęcie grupowe

Wspólne zdjęcie uczestników konferencji 
fot. Wojciech Nowak / Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

return to top