Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English

Konferencja „Co nowego w nowych mediach? Przyszłość zaczyna się dziś”

02.07.2019 - 15:20, aktualizacja 02.07.2019 - 15:20
Redakcja: admin

Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Śląskiego organizuje ogólnopolską konferencję naukową pt. „Co nowego w nowych mediach? Przyszłość zaczyna się dziś”, która odbędzie się 24 października 2019 roku w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach.

Tematyka tegorocznej, drugiej już, edycji konferencji ujęta została z perspektywy futurologicznej i stanowi zaproszenie do refleksji nad tym, jakie obecne trendy, tendencje i zachowania komunikacyjne tworzą podwaliny tego, co nowe, nieznane, zapowiadające kolejne zmiany w zdeterminowanej przez media kulturze. Spotkanie stanie się również okazją do podjęcia próby odpowiedzi na pytania: jak będzie wyglądać przyszłość nowych mediów, jakich urządzeń będziemy używać, jaka będzie przyszłość mediów mobilnych czy też jaką mogą one przybrać formę?

Wśród proponowanych obszarów tematycznych, które mogłyby zostać ujęte w zgłoszeniach wystąpień, znajdują się:

 • trendologia – futurologia: rozwój dyscyplin,
 • gadżety przyszłości,
 • transformacje mediów mobilnych,
 • Big Data,
 • Internet of Things, Connected Life,
 • sztuczna inteligencja,
 • rozwój mediów społecznościowych,
 • przyszłość technologii 3D,
 • nowe zachowania komunikacyjne.

Organizatorzy zachęcają do zgłaszania własnych propozycji tematów.

Zaproszenie do udziału w wydarzeniu kierowane jest zarówno do teoretyków, badaczy współczesnej kultury, medioznawców, komunikologów, antropologów mediów, jak i praktyków z branży nowomedialnej (IT, social media, marketingu, reklamy).

Zgłoszenia przyjmowane są do 10 września drogą elektroniczną – adres e-mail: conowegokonferencja@gmail.com, w korespondencji należy podać:

 • tytuł wystąpienia,
 • dane uczestnika – imię, nazwisko, nazwę uczelni, tytuł lub stopień naukowy/zawodowy,
 • adres e-mail i numer telefonu,
 • oraz dołączyć abstrakt liczący ok. 1000 znaków bez spacji.

Decyzje o przyjęciu zgłoszeń wysłane zostaną do uczestników do 15 września. Opłata konferencyjna wynosi 300 zł. Pokryje ona koszt materiałów konferencyjnych, przerwy kawowej oraz obiadu. Planowana jest także publikacja pokonferencyjna.

Adresy kontaktowe:

 

return to top