Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Konferencja „Instytucjonalne wspieranie zespołów badawczych”

29.02.2016 - 18:05, aktualizacja 29.02.2016 - 18:05
Redakcja: admin

W piątek 4 marca 2016 roku na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie rozpocznie się konferencja „Instytucjonalne wspieranie zespołów badawczych”, organizowana w ramach projektu „Edukacja dla rozwoju badań i innowacji”. Rezultatem projektu jest między innymi opracowany program nauczania w zakresie zarządzania projektem badawczym.

Spotkanie adresowane jest do osób odpowiedzialnych za wspieranie badaczy i projektów badawczych – rektorów, prorektorów ds. nauki oraz do dyrektorów instytucji naukowych i badawczych, a także przedsiębiorców zainteresowanych innowacyjnym rozwojem oraz wykorzystaniem środków na badania i współpracę z nauką. Ze strony Uniwersytetu Śląskiego w konferencji udział weźmie prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk.

W programie spotkania przewidziano sesję planarną oraz dyskusję panelową poświęconą problematyce roli i znaczeniu administratorów projektów badawczych we wspieraniu zespołów badawczych. W dyskusji udział wezmą: prof. dr hab. inż. Stanisław Bielecki –JM Rektor Politechniki Łódzkiej, prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński – dyrektor IPPT PAN, prof. dr hab. Janusz Hołyst z Politechniki Warszawskiej, dr inż. Andrzej Siemaszko – Centrum Technologii IPPT PAN, dr Małgorzata Skibska-Zielińska – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, mgr inż. Paweł Poneta, przedstawiciele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Moderatorem panelu będzie prof. dr hab. Jarosław O. Horbańczuk z Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN.

Organizatorami konferencji są: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie we współpracy z Instytutem Podstawowych Problemów Techniki PAN – Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych UE, International Project Management Association Polska (IPMA Polska), Stowarzyszeniem Edukacja dla Przedsiębiorczości oraz uczelniami wchodzącymi w skład „Konsorcjum uczelni wyższych”.

return to top