Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Konferencja programowa „Umiędzynarodowienie – szansa i wyzwanie dla polskich uczelni”

14.10.2016 - 16:28, aktualizacja 14.10.2016 - 16:28
Redakcja: admin

Przedstawiciele Uniwersytetu Śląskiego wezmą udział w pierwszej z cyklu konferencji programowych przygotowujących Narodowy Kongres Nauki. Tematem spotkania, odbywającego się 20 i 21 października 2016 roku w Rzeszowie, będzie „Umiędzynarodowienie – szansa i wyzwanie dla polskich uczelni”. Podczas konferencji Uniwersytet Śląski reprezentować będą: JM Rektor prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk i prorektor ds. badań naukowych prof. zw. dr hab. Andrzej Noras. W spotkaniu uczestniczyć będą również prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś – honorowy przewodniczący KRASP, kierownik Działu Współpracy z Zagranicą mgr Agata Wójcik oraz kierownik Biura Programu Erasmus mgr Jarosław Gąsior. Konferencję organizują Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Uniwersytet Rzeszowski.

Przedmiotem obrad będą zagadnienia umiędzynarodowienia nauki i szkolnictwa wyższego. W wydarzeniu uczestniczyć będą między innymi reprezentanci międzynarodowych organizacji akademickich zajmujący się problematyką umiędzynarodowienia, a także wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego dr Jarosław Gowin oraz sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. dr hab. Aleksander Bobko.

Podczas paneli plenarnych poruszone zostaną główne problemy i wyzwania związane z umiędzynarodowieniem, przedstawiciele zespołów pracujących nad koncepcjami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym przedstawią także koncepcje rozwiązań ustawowych, które mają wzmocnić międzynarodową pozycję polskich uczelni. Program spotkania obejmuje również seminaria tematyczne w formie debaty uczestników. Ich celem jest zebranie propozycji rozwiązań, które można będzie wykorzystać w procesie przygotowywania zmian w polityce rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego. Z kolei warsztaty mają służyć prezentacji, konsultacji i zebraniu uwag dotyczących aktualnych działań na rzecz umiędzynarodowienia.

Rzeszowska konferencja jest spotkaniem otwierającym cykl konferencji programowych organizowanych w różnych ośrodkach akademickich. Podczas spotkań dyskutowane będą najważniejsze problemy i wyzwania, przed którymi stoi nauka i szkolnictwo wyższe, w tym propozycje rozwiązań ustawowych opracowane przez trzy niezależne zespoły w ramach projektu Ustawa 2.0. Spotkanie tego typu planowane jest również na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Konferencje poprzedzą Narodowy Kongres Nauki, który ma się odbyć we wrześniu 2017 roku w Krakowie. Podczas Kongresu minister nauki i szkolnictwa wyższego przedstawi inspirowany wynikami tych prac przygotowawczych projekt założeń do nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. W kształtowaniu debaty programowej i Kongresu uczestniczyć będzie również Rada Narodowego Kongresu Nauki, której członkiem jest prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, rektor Uniwersytetu Śląskiego w latach 2008–2016.

return to top