Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Konferencja pt. „Między katedrą a katedrą. Kościół, nauka, kultura i polityka”

23.11.2020 - 15:40, aktualizacja 26.11.2020 - 10:30
Redakcja: MJ
Tagi: konferencja, kościół, kultura, nauka, polityka

Ogólnopolska Konferencja Interdyscyplinarna pt. „Między katedrą a katedrą. Kościół, nauka, kultura i polityka”, która odbędzie się zdalnie 26 listopada 2020 r. jest cyklicznym, interdyscyplinarnym projektem studentów i doktorantów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, którzy postanowili przyjrzeć się relacjom zachodzącym między chrześcijaństwem a nauką, kulturą i polityką. Organizatorzy chcą pogłębiać wiedzę na temat wzajemnych powiązań oraz stworzyć przestrzeń do dyskusji. Celem projektu jest tworzenie mostów wzajemnego zrozumienia pomiędzy religią a nauką.

W ramach wydarzenia odbędą się prelekcje studentów i doktorantów podzielone na pięć sekcji tematycznych, a także debata ekspercka pt. „Początek życia ludzkiego” oraz panel profesorów pt. „Relacja człowiek – zwierzę. Świat (pod)dany czy oddany?”. Dodatkowo w ramach konferencji odbędzie się wystawa prac młodych artystów, dotycząca ekologii.

Przebieg konferencji zostanie podzielony na etapy. Istnieją dwa sposoby biernego uczestnictwa w konferencji:

  1. bezpośrednio na platformie Microsoft Teams,
  2. za pomocą transmisji Live na Facebooku.

Informacje o transmisji będą udostępnione na:

Organizatorami są: Studenckie Koło Naukowe Teologów UŚ, Studenckie Koło Naukowe Historyków UŚ, Studenckie Koło Naukowe Nauk o Rodzinie PRO, doktoranci Wydziału Teologicznego UŚ.

 

Ramowy program wydarzenia:

  • 12.00–12.30 przywitanie uczestników oraz wykład inauguracyjny
  • 12.30–13.30 debata ekspercka
  • 13.30–13.45 przerwa
  • 13.45–16.40 panel studencko-doktorancki (sekcje tematyczne prowadzone równolegle)
  • 16.40–17.00 przerwa
  • 17.00–19.30 panel profesorów oraz zamknięcie konferencji

Plakat

Program wydarzenia

return to top