Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Konferencja skierowana do sektora małych i średnich przedsiębiorstw

16.11.2016 - 17:07, aktualizacja 05.11.2019 - 11:18
Redakcja: admin

Wsparcie sektora małych i średnich przedsiębiorstw to temat konferencji, która odbędzie się 18 listopada 2016 roku w budynku Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych (Chorzów, ul. 75 Pułku Piechoty 1A). Przedmiotem spotkania będą „Środki nowej perspektywy finansowej UE na projekty innowacyjne”.

Przedsiębiorcy będą mieli okazję zapoznać się z najnowszymi informacjami na temat mechanizmów wsparcia finansowego projektów innowacyjnych, które przedstawią eksperci z instytucji unijnych i krajowych. Podczas spotkania omówione zostaną takie kwestie, jak: priorytety gospodarcze Komisji Europejskiej, preferencyjne finansowanie dla przedsiębiorców w programach ramowych UE czy instrumenty wsparcia przemysłu w ramach programu Horyzontu 2020. Do dyspozycji uczestników będą również stoiska konsultacyjne regionalnych instytucji wsparcia biznesu. 

Organizatorami konferencji są: Urząd Miasta Chorzów, Śląskie Centrum Przedsiębiorczości oraz Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach. Partnerami – Ministerstwo Rozwoju, Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych – Uniwersytet Śląski, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej oraz Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej.

Program konferencji (pdf) 

return to top