Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Kurs języka angielskiego dla pracowników i doktorantów UŚ

10.10.2018 - 13:13, aktualizacja 10.10.2018 - 13:13
Redakcja: admin

English Language Centre organizuje kurs języka angielskiego dla pracowników i doktorantów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, który ma na celu podniesienie kompetencji językowych i dydaktycznych kadry akademickiej, dzięki czemu możliwe stanie się przygotowanie do prowadzenia zajęć z danego przedmiotu w języku angielskim oraz sprawne i efektywne posługiwanie się tym językiem na wykładach i konferencjach zagranicznych.

Zajęcia skoncentrowane zostaną na nauce pisania w języku angielskim tekstów naukowych, streszczeń, artykułów do pism fachowych, a także na rozwijaniu sprawności mówienia, rozumienia ze słuchu, pracy nad wypowiedzią, umiejętnościami emisji głosu, pracy nad mową ciała oraz oswajaniem tremy przed wystąpieniami w języku angielskim.

Ukończenie kursu daje możliwość uzyskania certyfikatu językowego. Zajęcia rozpoczną się 10 października 2018 roku o godz. 16.00 w English Language Centre (Katowice, ul. Bankowa 14, p. 505).

Szczegółowe informacje dostępne są telefonicznie (pod numerem: 32 359 22 11) lub drogą elektroniczną (e-mail: elc@us.edu.pl).

return to top