Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Vulnerabilities”

03.07.2017 - 10:44, aktualizacja 05.11.2019 - 11:18
Redakcja: admin

Od 6 do 8 lipca 2017 r. w Muzeum Śląskim w Katowicach odbywać się będzie międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Vulnerabilities”, współorganizowana przez Instytut Języków Romańskich i Translatoryki UŚ oraz Muzeum Śląskie w Katowicach.

Inspiracją do podjęcia tematu konferencji stało się właściwie jedno słowo o łacińskim rodowodzie: vulnerabilis, oznaczające wrażliwość, skłonność, podatność, bezbronność, narażenie. Zastanawiając się nad tym, czy można uwolnić ciągnące się za vulnerabilis znaczenia od ich negatywnych konotacji (choroba, atak, niebezpieczeństwo, zagrożenie), organizatorzy wydarzenia zachęcają do debaty mającej na celu próbę ich pomyślenia jako nowych form społecznej więzi, która objawia tutaj całą swoją kruchość.

Na tę problematykę można spojrzeć w dwóch ujęciach: w perspektywie społeczno-politycznej, gdzie vulnerabilis określa ludzi, których życie narażone jest na zetknięcie się z rzeczywistością ujmującą ich w kategoriach inny/obcy. Innymi słowy, z jednej strony chodzi o próbę porzucenia myślenia w kategoriach kultury traktującej jako zagrożenie to, co wobec niej zewnętrzne, na rzecz (grup) podmiotów bezbronnych, bo podatnych na atak z tejże kultury płynący. Z drugiej strony, vulnerabilis może być rozpatrywane w perspektywie ontologicznej oraz zachęcać do pomyślenia i przemyślenia nowych form wspólnego bycia, bycia razem. Jeżeli każda/y z nas może w określonej sytuacji stać się podatny/a na polityczne lub kulturowe zagrożenie, to w ostateczności bycie podatne na innego można potraktować jako warunek bycia w jego ogólności, co z kolei – wracając do wymiaru społeczno-politycznego – zmusza do refleksji nad wydawałoby się wyeksploatowanymi konceptami miłości, przyjaźni i wspólnoty oraz pozwala dostrzec ich głęboko polityczny wymiar. 

Konferencja skierowana jest do wszystkich tych, którym bliska jest „humanistyka zaangażowana”: teoretyków i antropologów kultury, filozofów, filologów, literaturoznawców, myślicieli politycznych i teoretyków sztuki.

W konferencji udział weźmie prorektor ds. kształcenia i studentów prof. dr hab. Ryszard Koziołek. Szczegółowe informacje oraz program spotkania znaleźć można na stronie: http://vulnerabilities.pl oraz na Facebooku.

Plakat promujący konferencję, zawierający najważniejsze dane dot. wydarzenia, wszystko w języku angielskim

Wydarzeniem towarzyszącym konferencji będzie współorganizowana przez Uniwersytet Śląski i Muzeum Śląskie pierwsza w Polsce przekrojowa wystawa Brachy L. Ettinger pt. „Eurydyka – Pieta”, której wernisaż odbędzie się 7 lipca o godz. 19.00 w Muzeum Śląskim. Na ekspozycji prezentowane będą prace z ostatnich trzech dekad jej twórczości, nawiązujące do motywu straty i miłości w kontekście okrucieństw wojny i pamięci o tragedii Holocaustu. 

Screenshot_z_filmu_Mamemento_Fluidus_–_MaMedusa__2012_(wersja_z_2014)_ 

Materiały prasowe 

Twórczość Brachy Ettinger dotyka tematyki osobistej, traumy, pamięci, nieświadomości, kobiecego upodmiotowienia oraz przejścia od niewidzialności do widzialności. Jej psychoanalityczne podejście do abstrakcji wydobywające niejednoznaczność obrazu wiąże się z wieloletnim procesem nakładania kolejnych warstw farby, gdzie zamalowywanym „wyjściowym materiałem” są często fotografie lub ich fragmenty, zaczerpnięte z rodzinnych archiwów, materiałów prasowych bądź publikacji historycznych, przedstawiające kobiety i dzieci – ofiary Shoah. Proces ten nie jest jednak przykrywaniem bolesnego obrazu czy zacieraniem śladów, lecz raczej gestem nakierowanym na zbliżenie się do niego. Forma abstrakcyjna – kolor, światło, linia – operuje na traumatycznym przekazie, niejako przepracowując go i przetwarzając. Widz doświadcza obrazu jako poświaty wyzierającej spod półprzezroczystych warstw nakładanych przez lata delikatnymi, „głaszczącymi” ruchami w procesie malowania, które „pamięta” rany.


   Eurydice,_The_Graces,_Demeter,_2006-2012

Materiały prasowe

return to top