Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English

Międzynarodowa wystawa plakatu ekologicznego „Ekoplakat”

07.12.2018 - 14:37, aktualizacja 05.11.2019 - 11:17
Redakcja: admin

„Ekoplakat” to projekt, którego celem jest aktywizowanie środowisk odbiorców i twórców do propagowania ekologii, zasad zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska, poprzez komunikat wizualny, jakim jest plakat. W przedsięwzięcie, które zainicjowane zostało w 2006 roku, zaangażowany jest Instytut Sztuki Uniwersytetu Śląskiego.

Autorami plakatów prezentowanych podczas pierwszej wystawy byli wyłącznie pracownicy naukowo-dydaktyczni, profesorowie i wykładowcy Instytutu Sztuki UŚ. W kolejnych edycjach do projektu dołączyli studenci. Najpierw z Uniwersytetu Śląskiego, następnie z innych szkół wyższych: akademii sztuk pięknych, uniwersyteckich wydziałów artystycznych czy uczelni artystyczno-technicznych, takich jak Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach. Obecnie wystawa ma zasięg międzynarodowy, a swoje prace zgłaszają do niej zarówno profesjonaliści, jak i młodzi artyści z całego świata. Cztery lata temu wystawa przybrała formę konkursu, od tego czasu autor najlepszej pracy studenckiej otrzymuje Statuetkę im. Profesora Artura Starczewskiego – nieżyjącego już członka społeczności akademickiej, artysty, projektanta i pedagoga związanego z cieszyńskim wydziałem Uniwersytetu Śląskiego, kształcącym studentów w zakresie sztuk wizualnych.

Każda edycja wystawy porusza inne zagadnienia z zakresu ekologii. Tegoroczna dotyczy zmian klimatycznych, poprzednie poświęcone były zagadnieniom związanym z odnawialnymi źródłami energii, zjawiskiem niskiej emisji czy chorobami cywilizacyjnymi – stresem i depresją.

Na Wydziale Prawa i Administracji oraz w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego dostępna jest ekspozycja prezentująca wybór plakatów z dwóch ostatnich edycji oraz zwiastun tegorocznej, na której pokazanych zostanie około stu plakatów wyselekcjonowanych spośród tysiąca trzystu nadesłanych prac. Wystawa dostępna jest od 7 grudnia 2018 roku do końca stycznia 2019 roku.

Kuratorem wystawy jest dr hab. Tomasz Kipka z Zakładu Projektowania Graficznego UŚ. 

Wystawa „Ekoplakat”

Wystawa „Ekoplakat”
fot. Sekcja Prasowa UŚ

return to top