Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Nawiązanie współpracy z Miastem Rybnik oraz Klinicznym Szpitalem Psychiatrycznym w Rybniku

08.11.2023 - 13:34, aktualizacja 15.11.2023 - 13:53
Redakcja: PK

8 listopada 2023 roku nastąpiło podpisanie umowy o współpracy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z Miastem Rybnik oraz Klinicznym Szpitalem Psychiatrycznym SPZOZ w Rybniku. Dokumenty sygnowali: rektor UŚ prof. dr hab. Ryszard Koziołek, dyrektor szpitala prof. dr hab. inż. Joachim Foltys oraz prezydent miasta Piotr Kuczera.

Współpraca ma na celu promowanie rozwoju nauki, opieki zdrowotnej oraz badań naukowych. Porozumienie obejmie m.in.:

• realizację wspólnych projektów o zasięgu regionalnym, ponadregionalnym i międzynarodowym;
• współpracę w zakresie organizacji i promocji wydarzeń skierowanych do środowiska akademickiego uczelni;
• organizację praktyk dla studentów i studentek;
• organizacja staży dla najlepszych studentów i studentek oraz absolwentów i absolwentek UŚ;
• udział szpitala w konsultowaniu programów kształcenia oraz tematyki prac dyplomowych tworzonych na uczelni;
• angażowanie pracowników i pracowniczek szpitala w prowadzenie zajęć ze studentami i studentkami.

return to top