Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Nowa edycja semestralnego kursu języka polskiego jako obcego

13.02.2017 - 15:10, aktualizacja 13.02.2017 - 15:10
Redakcja: admin

16 lutego 2017 roku o godzinie 10.00 na Wydziale Filologicznym UŚ w Katowicach (pl. Sejmu Śląskiego 1, sala nr 107) rozpocznie się spotkanie organizacyjne dotyczące nowej edycji semestralnego kursu języka polskiego jako obcego. Zajęcia prowadzone będą w Szkole Języka i Kultury Polskiej UŚ od 20 lutego do 9 czerwca 2017 roku. Kurs semestralny obejmuje 60 godzin lekcyjnych (dwa spotkania w tygodniu w godzinach popołudniowych) na różnych poziomach zaawansowania językowego. Absolwenci otrzymują certyfikat poświadczający udział w kursie. Zajęcia prowadzone będą przez wykładowców Szkoły posiadających wieloletnie doświadczenie glottodydaktyczne – zdobywane zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. Dla studentów Uniwersytetu Śląskiego kurs jest bezpłatny. Studenci innych śląskich uczelni wnoszą opłatę manipulacyjną (w wysokości 50 euro).

Szczegółowych informacji udziela sekretariat Szkoły Języka i Kultury Polskiej (szkola@us.edu.pl, tel. 32 2009 424, 32 2512 991).

return to top