Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Ogólnouczelniane seminarium pt. „O przyszłość nauki i dydaktyki w Uniwersytecie Śląskim”

05.12.2023 - 08:53, aktualizacja 07.12.2023 - 09:04
Redakcja: K.S

14 grudnia 2023 roku w auli Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (ul. Uniwersytecka 4) od godz. 16.00 do 18.00 odbędzie się seminarium naukowe pt. „O przyszłość nauki i dydaktyki w Uniwersytecie Śląskim”.

Tematem seminarium jest dyskusja na temat potrzeby i możliwości zmian w statucie uniwersytetu, które wzmocnią podmiotowość pracowników i studentów na poziomie wydziałów i wpłyną na ich sprawczość w zakresie decydowania o sprawach nauki i dydaktyki.

Głównymi tematami będą pytania:

  • czy opowiadamy się za wprowadzeniem zasady obieralności władz na szczeblu wydziału?
  • czy istnieje potrzeba powołania wydziałowych ciał kolegialnych wyposażonych w wiążące dla władz kompetencje opiniodawcze i będących forum dyskusji nad problemami zarządzania wydziałem, organizacji badań oraz dydaktyki, a także innymi sprawami pracowników? Jaki powinien być skład tych ciał? Jakie kompetencje należałoby im nadać?

Organizatorzy zapraszają do udziału w seminarium zarówno w charakterze panelistów (zgłoszenia tematów wystąpień prosimy kierować na adres aleksandra.niewiara@us.edu.pl, tomasz.sapota@us.edu.pl ), jak i nieformalnych dyskutantów.

Seminarium odbędzie się w trybie hybrydowym za pośrednictwem platformy MS Teams.

Wnioski z dyskusji zostaną zebrane i przekazane rektorowi Uniwersytetu Śląskiego oraz Senatowi Uniwersytetu Śląskiego.

Wydarzenie jest organizowane ze społecznej inicjatywy Otwartej Trybuny Pracowników Wydziału Humanistycznego i skierowane do wszystkich pracowników i studentów uczelni.

return to top