Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English

[ONLINE] Wykład pt. „Visual, semantic and contextual processing during object recognition”

04.10.2021 - 16:20, aktualizacja 12.10.2021 - 09:12
Redakcja: OO

Uniwersytet Śląski w Katowicach będzie gościć dr. Alexa Clarke’a, neuronaukowca poznawczego i behawioralnego z Uniwersytetu Cambridge (Wielka Brytania), który wygłosi dwa wykłady i seminarium w formie zdalnej na temat reprezentacji neuronalnych w ludzkim mózgu. Pierwszy wykład pt. “Visual, semantic and contextual processing during object recognition” („Przetwarzanie wizualne, semantyczne i kontekstowe podczas rozpoznawania obiektów”) odbędzie się 11 października 2021 roku w godz. 14.55–16.25 w ramach Śląskiego Festiwalu Nauki KATOWICE.

Tematyka

Wiadomo, że rozpoznawanie obiektów zależy od brzusznej ścieżki wzrokowej rozciągającej się do przedniej części płata skroniowego i kory okołowęchowej. Metody wielowymiarowe oraz stosowane modele obliczeniowe z fMRI wskazują na coraz bardziej złożone reprezentacje wzrokowe i semantyczne wzdłuż tylnej i przedniej osi brzusznej ścieżki wzrokowej. Dynamiczne mechanizmy owych procesów wzrokowych i semantycznych są jednak bardziej nieuchwytne. Nasze badania wskazują, że zarówno dynamika sprzężenia w przód, jak i sprzężenia zwrotnego wpływają na rozpoznawanie obiektów w ciągu pierwszych 400 ms widzenia obiektu, zaś okres ok. 150 ms wydaje się odgrywać zasadniczą rolę w tworzeniu spójnych reprezentacji pojęciowych. W trakcie wykładu zostaną zaprezentowane dalsze szczegóły dotyczące dynamiki wzrokowej i semantycznej w badanym okresie. Przedstawione zostanie również to, w jaki sposób jest ona modulowana zarówno przez realizowane zadanie, jak i wcześniejszy kontekst, w którym znajduje się obiekt. Na koniec zostaną pokazane prace związane z badaniem tych procesów w dynamicznym środowisku rzeczywistym.

Wykładowca

Dr A. Clarke jest światowej klasy naukowcem skupiającym się na dynamice neuronalnej i mechanizmach, dzięki którym widzenie aktywuje semantykę, oraz na tym, jak nasza wiedza o otaczającym nas świecie zmienia tę dynamikę. Łącząc magnetoencefalografię (MEG), elektroencefalografię (EEG), funkcjonalne obrazowanie rezonansem magnetycznym (fMRI), neuropsychologię i rozszerzoną rzeczywistość (AR), przyjmuje multimodalne podejście, aby lepiej zrozumieć naturę reprezentacji semantycznych w mózgu.

Dr A. Clarke uzyskał doktorat z psychologii eksperymentalnej w Clare College na Uniwersytecie Cambridge w Wielkiej Brytanii w 2011 roku pod kierunkiem prof. Lorraine K. Tyler. Obecnie jest stypendystą programu Sir Henry Dale, będącym współpracą między Towarzystwem Królewskim w Londynie a Fundacją Wellcome Trust. Program jest przeznaczony dla wybitnych naukowców z tytułem doktora, chcących zbudować własną, niezależną karierę badawczą w instytucji z siedzibą w Wielkiej Brytanii, zajmującą się ważną kwestią biomedyczną. Dr A. Clarke jest również wykładowcą w St. John’s College Cambridge i na Uniwersytecie Cambridge. Wcześniej był wykładowcą na Uniwersytecie Anglia Ruskin i badaczem na Uniwersytecie Kalifornijskim w Davis (USA) i na Uniwersytecie Cambridge. Jest autorem ponad 30 prac naukowych w obszarze badań nad pamięcią, widzeniem, semantyką i neuroobrazowaniem.

Udział w spotkaniu

Spotkanie odbędzie się online na platformie Zoom (Meeting ID: 973 1771 9847, Passcode: s1FGGM).


Logo Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

Projekt pt. „Badanie aktywności mózgu człowieka w różnych stanach poznawczych” został dofinansowany przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię w ramach programu „Metropolitalny Fundusz Wspierania Nauki” w latach 2019–2022. Kwota dotacji wyniosła 18 414,00 złotych.

return to top