Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Piąta konferencja programowa poprzedzająca Narodowy Kongres Nauki

10.02.2017 - 17:57, aktualizacja 10.02.2017 - 17:57
Redakcja: admin

Przedstawiciele Uniwersytetu Śląskiego uczestniczyć będą w piątej konferencji programowej poprzedzającej Narodowy Kongres Nauki. „Doskonałość naukowa – jak równać do najlepszych” to temat przewodni spotkania organizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza i Polską Akademię Nauk. Konferencja odbywać będzie się 23 i 24 lutego 2017 roku w Poznaniu.

Ze strony Uniwersytetu Śląskiego w obradach udział wezmą prorektor ds. badań naukowych prof. zw. dr hab. Andrzej Noras, prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek – rektor UŚ w latach 2002–2008, przewodniczący Rady NCN oraz prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś – rektor UŚ w latach 2008–2016, członek Rady Narodowego Kongresu Nauki.

Podczas konferencji przedstawiciele międzynarodowych organizacji oraz krajowych środowisk akademickich i agencji wspierających działalność naukową dyskutować będą na temat kryteriów doskonałości naukowej, a także czynników utrudniających jej osiągnięcie w Polsce. Przeanalizowane zostaną również międzynarodowe trendy w tym zakresie.

Konferencja będzie okazją do omówienia kwestii dotyczących finansowania badań w kontekście wspierania doskonałości naukowej, ewaluacji jednostek naukowych i infrastruktury badawczej. Poruszone zostaną również zagadnienia związane z podnoszeniem kompetencji badawczych kadry naukowej, aktywnością pracowników w odniesieniu do oceny parametrycznej, a także otwartym dostępem do publikacji i wyników badań naukowych.

Spotkanie otworzą wystąpienia wicepremiera, ministra nauki i szkolnictwa wyższego dr. Jarosława Gowina oraz JM Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza dr. hab. prof. UAM Andrzeja Lesickiego i prezesa Polskiej Akademii Nauk prof. dr. hab. Jerzego Duszyńskiego. 

return to top