Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Podpisanie umowy z Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

17.10.2017 - 11:50, aktualizacja 17.10.2017 - 11:50
Redakcja: admin

W środę 18 października 2017 roku w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się spotkanie, podczas którego podpisana zostanie umowa pomiędzy uczelnią a Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna. Ze strony Uniwersytetu Śląskiego dokument sygnować będzie prorektor ds. finansów i rozwoju dr hab. prof. UŚ Michał Daszykowski, natomiast Bank Pekao reprezentować będą dyrektor regionu śląskiego Justyna Jabłońska oraz dyrektor ds. klientów detalicznych w regionie śląskim Katarzyna Salachna.

W spotkaniu udział wezmą: Agnieszka Tissler-Gołąb – dyrektor operacyjny Makroregionalnego Centrum Korporacyjnego w Katowicach, a także Dariusz Laska – p.o. zastępcy kanclerza UŚ ds. rozwoju i współpracy z gospodarką, Lucyna Sadzikowska – kierownik Biura Rektora UŚ oraz Izabela Staszewska-Ferens – kierownik Działu Promocji UŚ.

 

return to top