Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Posiedzenie EUA Research Policy Working Group

14.06.2016 - 11:23, aktualizacja 14.06.2016 - 11:23
Redakcja: admin

Działania European University Association (EUA) w zakresie badań i innowacji prowadzone są przez Research Policy Working Group (RPWG). Zespół jest organem doradczym Zarządu i Rady EUA – stowarzyszenia zrzeszającego uniwersytety, krajowe konferencje rektorów oraz sieci szkół wyższych z 47 europejskich krajów. Najbliższe posiedzenie Research Policy Working Group odbędzie się w Polsce. Uczestników obrad, zaplanowanych od 15 do 16 czerwca 2016 roku, gościć będzie Uniwersytet Warszawski.

Research Policy Working Group działa od 2004 roku, współpracując w dziedzinie badań i innowacji z instytucjami i właściwymi podmiotami europejskimi. W skład zespołu wchodzą członkowie Zarządu EUA i osoby nominowane przez krajowe konferencje rektorów. Od 2009 roku przewodniczącym RPWG jest prof. David Drewry – wiceprzewodniczący EUA. Jednym z członków zespołu jest prof. Katarzyna Chałasińska-Macuków – rektor Uniwersytetu Warszawskiego w latach 2005–2012, honorowa przewodnicząca Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

W programie posiedzenia RPWG, w którym udział weźmie JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś – przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, członek Zarządu European University Association, przewidziano między innymi seminarium na temat wyzwań związanych z zarządzaniem dużymi infrastrukturami (R & I). W dyskusji udział wezmą JM Rektor Uniwersytetu Warszawskiego dr hab. prof. UW Marcin Pałys – przewodniczący Komisji ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych KRASP, prof. dr hab. Piotr Węgleński – p.o. dyrektora Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz prof. dr hab. Konrad Banaszek z Uniwersytetu Warszawskiego, koordynator programu REGPOT, którego celem jest wzmocnienie potencjału badawczego instytucji naukowych poprzez ich współpracę z partnerami zagranicznymi.

Głównym tematem obrad RPWG będzie europejska polityka w zakresie badań i innowacji. Uczestnicy omówią pierwsze wyniki programu Horyzont 2020, rozważać będą również kwestie związane z rozwojem otwartej nauki w Unii Europejskiej, strategią badań i innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS3) oraz platformą współpracy uniwersytetów w zakresie wzmacniania potencjału badawczego w dziedzinie energii – European Platform of Universities Engaged in Energy Research. Poruszony zostanie również temat projektu UNI-SET, mającego na celu zwiększenie zaangażowania uczelni w europejski strategiczny plan w dziedzinie technologii energetycznych. W programie przewidziana jest także dyskusja dotycząca rozwoju Europejskiej Przestrzeni Badawczej (European Research Area, ERA), która jest głównym obszarem realizacji polityki naukowo-badawczej w Unii Europejskiej.

return to top