Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Posiedzenie Konferencji Rektorów Uniwersytetów Śląskich we Wrocławiu

13.05.2019 - 11:19, aktualizacja 13.05.2019 - 11:19
Redakcja: admin

Uniwersytet Wrocławski gościć będzie uczestników najbliższego posiedzenia Konferencji Rektorów Uniwersytetów Śląskich (KRUŚ). Spotkanie, odbywające się 17 i 18 maja 2019 roku, stanowić będzie okazję do dyskusji na temat zmian w polskim systemie nauki i szkolnictwa wyższego, w tym wdrażania nowej reformy, jak również przyjrzenia się projektowi nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym w Republice Czeskiej.

Obrady Konferencji, stanowiącej forum polsko-czeskiej współpracy naukowej i edukacyjnej, poprowadzi przewodniczący KRUŚ, JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk. Ze strony Uniwersytetu Śląskiego w spotkaniu uczestniczyć będzie również prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek – kierownik Katedry Geochemii, Mineralogii i Petrografii UŚ, rektor uczelni w latach 2002–2008.

Podczas posiedzenia podjęte zostaną zagadnienia związane z projektem nowej formy polsko-czeskiej asocjacji uniwersytetów, omówiona zostanie także koncepcja ustanowienia nagrody za prace z zakresu polsko-czeskich relacji.

Wydarzeniem towarzyszącym będzie wernisaż jubileuszowej wystawy KRUŚ, przybliżającej najważniejsze wspólne działania podejmowane na rzecz rozwoju pogranicza polsko-czeskiego w latach 2003–2017. Wystawa zatytułowana „Bezgranicznie zaangażowani – uniwersytety dla rozwoju pogranicza” prezentowana jest w gmachu głównym Uniwersytetu Wrocławskiego.

Konferencja Rektorów Uniwersytetów Śląskich zrzesza sześć uczelni: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Ostrawski, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Uniwersytet Śląski w Opawie, Uniwersytet Opolski i Uniwersytet Wrocławski.

return to top