Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Posiedzenie plenarne Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich

01.03.2017 - 13:00, aktualizacja 01.03.2017 - 13:00
Redakcja: admin

Trzynaste plenarne posiedzenie Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich (KRUP) odbywać będzie się 9 i 10 marca 2017 roku w Warszawie. Ze strony Uniwersytetu Śląskiego w obradach udział weźmie JM Rektor prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk.

Podczas spotkania omówiona zostanie między innymi rola klasycznych uniwersytetów w systemie szkolnictwa wyższego – zagadnienie przedstawi prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, przewodniczący Komisji Nauki KRUP prof. dr hab. Stanisław Kistryn, natomiast temat „Uniwersytety regionalne” przybliży JM Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, wiceprzewodniczący KRUP prof. dr hab. Stanisław Michałowski. Przedmiotem obrad będą również projekty założeń do nowej ustawy o szkolnictwie wyższym. Przedstawienia trzech proponowanych rozwiązań dokona prorektor Uniwersytetu Szczecińskiego prof. dr hab. Marek Górski. W trakcie posiedzenia poruszone zostaną także zagadnienia dotyczące Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej, omówi je przewodniczący UKA prof. dr hab. Marek Wąsowicz. Obrady poprowadzi JM Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. med. Wojciech Nowak, przewodniczący KRUP.

Gospodarzem trzynastego plenarnego posiedzenia Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich będzie Uniwersytet Warszawski. 

return to top